Kommunaldepartementet har konkludert om Oppdal og Rennebu

Justerer ikke grensen

Det blir ingen grensejustering mellom Oppdal og Rennebu, slår Kommunal- og moderniseringsdepartementet fast.

− Dette har vært en krevende og kompleks sak, som har ført til mye debatt i Rennebu og Oppdal. Jeg har forståelse for innbyggernes ulike ønsker, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding onsdag ettermiddag.

I januar 2017 mottok Fylkesmannen i Sør-Trøndelag et initiativ om utredning av grensejustering for de fire kretsene Innset, Ulsberg, Havdal og Gisnås i Rennebu kommune. Innbyggerne bak initiativet ønsket at de fire kretsene med rundt 400 innbyggere skulle bli en del av Oppdal kommune.

Initiativet ble kjent kort tid etter at rennbyggen sa nei til fusjon med Oppdal høsten 2016, og forslaget om å legge ned Innset skole var dråpen som fikk begeret til å renne over. Etter kommunestyremøtet 10. januar 2017 da skolenedleggelsen ble vedtatt, bekreftet Sveinung Eithun overfor OPP at det ble jobbet med et innbyggerinitiativ for grensejustering.

Departementet har nå vedtatt at grensen ikke skal endres.

Rennebu kommune og ordfører Ola Øie (Ap) har hele tiden avvist en justering, og har pekt på utredninger som viser at kommunen årlig vil miste rundt 30 millioner kroner i inntekter gjennom statlige rammetilskudd og kraftproduksjon. Ordføreren har hele tiden ment at kommunens drift vil bli kraftig svekket ved en grensejustering og har krevd ekstra bidrag fra staten som kompensasjon dersom en grensejustering ble vedtatt.

Øie sier til OPP at han både er lettet og glad over utfallet:

 –  Som ordfører er jeg glad for at vi kan fortsette det gode prosjektet vi holder på med i Rennebu kommune, sier Øie til OPP. 

Han bekrefter at han ble oppringt av en av statssekretærene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet onsdag formiddag og orientert om vedtaket. 

–  De ulike momentene i saken peker i ulik retning, men departementet har lagt særlig vekt på bruken av kommunale tjenester og konsekvensene for Rennebu kommune. Etter en helhetsvurdering har departementet derfor vedtatt ikke å endre grensen, sier statsråd Mæland videre i pressemeldingen.

Fylkesmannen i Trøndelag har utredet saken på oppdrag fra departementet. Fylkesmannen tilrår at departementet ikke endrer grensen på det nåværende tidspunkt.

Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments