ilfjellet

Grunneiere kontaktet av utbyggingsselskap:

Oppringt av vindkraftutbygger

Vindkraftmotstandere i Rennebu er provosert over selskap som mandag formiddag har tatt kontakt for å sjekke mulighetene for vindkraft i Igelfjellet.

Regjeringen la tidligere i høst bort NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land etter massive protester rundt om i landet, blant annet fra Rennebu.

Et område fra Nerskogen i vest til svenskegrensa i øst var blant de 13 områdene NVE pekte ut som mulige områder for vindkraftutbygging.

Vindkraftmotstander Karl Olav Mærk sa da til Radio E6 at det ikke var noen grunn til å hvile, for private utbyggere var allerede i ferd med å ringe til grunneiere i Rennebu.

Det fikk han rett i.

TrønderEnergi har sagt de ikke vil bygge ut vindkraft i fjellene i Rennebu.

Men et annet selskap har kommet på banen.

Prosjektutvikler Kjetil Bjørndal Traaen i Fred Olsen Green Power bekrefter overfor OPP mandag formiddag at selskapet nylig har ringt grunneiere i Rennebu.  Selskapet driver vindkraftverk i Farsund, og har avtaler i Gilja og to områder under behandling i Gamvik og Laksefjorden.

– Hva er planen for Ilfjellet?

– Vi har ikke egentlig en «plan», men vi jobber med prosjektutvikling av vindkraftverk, sier Traaen.

– Vi utvikler, bygger og eier vindkraftverk, svarer Traaen og ber om å få øvrige spørsmål fra OPP på epost.

Grunneier John Arve Nybro sier til OPP at han ble ganske oppbragt da han fikk telefonen fra Fred. Olsen Green Power.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde en eiendom i et område som er interessant for vindkraftutbygging, og han lurte på om jeg hadde interesse i vindkraftutbygging, forteller Nybro, som også er leder i grunneierlaget ved Ilfjellet.

– Jeg sa at jeg og alle i grunneierlaget vårt har gitt ganske klart svar i vår høringsuttalelse til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft, sier Nybro.

– Vi ønsker ikke vindkraft i dette området, som stort sett består av uberørt natur i dag. Vi vil arbeide hardt med alle midler for å forhindre at det blir utbygging, sier Nybro.

Ilfjellet er også vinterbeite for tamrein, og hensynet til reindriftsnæringa var blant argumentene som Rennebu kommune viste til i sitt høringssvar til NVE der de gikk mot vindkraftplanene.

Han tror utbyggerne bruker NVEs forslag til rammeplan som utgangspunkt for å finne aktuelle områder.

– Det er merkelig at de starter med én gang, selv når regjeringen har lagt vekk denne rammeplanen.

Nybro vet at det er sterke krefter som jobber for vindkraftutbygging, og store selskaper har økonomisk interesse i å få det til.

– Men jeg tror de er avhengige av å få med grunneierne, sier han.

– Og som jeg ser det, blir det bare mer og mer motstand mot vindkraftutbygging. Ringer de til meg, så ringer de forgjeves.

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments