Stor misnøye på Stortinget med erstatningsordningen:

Pelsdyropprøret ikke over

Kristian Tonning Riise (H) mener erstatningsordningen til pelsdyrbønder fra hans egen regjering er et «hjemmesnekret lappeteppe». Pelsdyrbonde Martin Ishoel i Oppdal hevder at landbruksministeren setter minkbønder i eget fylke foran revfarmere andre steder i landet.

– Hvis dette er det endelige fra regjeringen, og at det nå ikke er mulig å flytte på noe mer, ser ikke jeg noen annen løsning enn å stemme på representantforslaget fra Sp eller ta saken tilbake til Stortinget på annen måte, sier stortingspolitikeren til NTB.

I forslaget fra Sp ber Stortinget regjeringen «sikre full erstatning til de som er rammet av forbudet mot hold av pelsdyr».

Onsdag la Landbruksdepartementet fram sin forskrift om kompensasjon til pelsdyrbønder som nå må avvikle virksomheten.

Men Tonning Riise sier han føler seg utsatt for et narrespill fra departementet og mener stortingspolitikerne onsdag fikk en sminket versjon av ordningen.

– Vi fikk onsdag presentert en ordning som tilsynelatende svarte ut mye av kritikken og langt på vei skulle være en full erstatning for verdiene pelsdyrbøndene mister. Men det gikk ikke en time en gang før reaksjonene fra bøndene begynte å komme. Det er helt åpenbart at dette ikke slår bra ut, sier han.

– Taper millioner

Også Morten Ørsal Johansen (Frp), som var saksordfører for pelsdyravviklingen i næringskomiteen, har vært sterkt kritisk til forslagene til erstatning. Han svarer slik på direkte spørsmål om han er happy med det siste forslaget:

– Jeg er verken happy eller noe annet. Må bruke litt tid på å gå inn i detaljer, skriver han i en SMS.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) fra pelsdyrfylket Rogaland sier han er overrasket over at rev tilsynelatende kompenseres dårligere enn mink.

– Jeg antar at det er en glipp. Hvis ikke er jeg spent på begrunnelsen, sier Steffensen til NTB.

I følge et internt dokument med forsvar for den nye forskriften som sirkulerer i regjeringskretser, som OPP har fått tilgang til, er begrunnelsen slik for hvorfor revfarmere ikke blir tilgodesett med den samme erstatningen:

«Lønnsomheten i revenæringen har vært svært lav i flere år, og ut fra den bruksverdibetraktningen som departementet har sett hen til for denne standardiserte ordningen, faller oppdrett av rev utenfor».

– Denne nye ordningen gjelder bare mink, ikke rev. Det er et ganske vesentlig poeng, sier Tonning Riise til NTB.

Han har fått henvendelser fra fortvilte bønder som hevder de risikerer å tape alt fra 3,5 til 18 millioner kroner på å avvikle.

Nestleder i Fjellregionen pelsdyralslag,  Martin Ishoel i Oppdal, som selv er tredje generasjons revoppdretter,  er en av de som kommer til å tape millionbeløp dersom den fremlagte forskriften blir stående.

Han er meget kritisk til at minkbønder får mer i erstatning enn de som driver med oppdrett av rev.

–  Dette kan se ut som splitt og hersk, sier Ishoel til OPP torsdag morgen. 

Han er nå midt i pelsinga, den mest hektiske tiden av året, men må likevel sette av tid til flere møter i det regionale pelsdyralslaget for å drøfte videre strategi.

–  Det er Bollestads naboer i Rogaland som blir tilgodesett, og ikke vi. Den ene gruppen pelsdyrbønder settes opp mot den andre, og det hører ikke hjemme noe sted, sier Ishoel

(artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunestyrerepresentant, fylkespolitiker og tidligere varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg (H), synes også det er iøyenfallende at pelsdyrbønder forkjellsbehandles.

– Jeg stiller spørsmål ved at minkbønder får bedre kompensasjon enn de som driver med rev. Dette er urimelig, og jeg skjønner ikke hvor departementet får argumentasjonen fra, sier Dalseg til OPP.

Hennes kollega i kommunestyret i Oppdal, Morten Olsen (KrF) har i likhet med både Dalseg og Ishoel jobbet opp mot storting og regjering for å sikre full erstatning.

– Vi har gjort det vi har kunnet. Vi har vært i Stortinget flere ganger, vi har skrevet brev og resolusjoner, men ser ingen bevegelser. Jeg er tom for ord, sier Olsen noe oppgitt.

–  Med all den informasjonen de har tror jeg ikke de kan ha forstått alvoret i saken rett og slett, eller hva den handler om.

800–850 millioner

Erstatningsordningen fra departementet har ingen øvre ramme, men antas å koste 800–850 millioner kroner.

Hvis den øvrige opposisjonen er enig med Sp i kravet om full erstatning, holder det at noen få representanter fra regjeringspartiene stemmer sammen med de rødgrønne for å sikre flertall.

Ifølge forskriften kan minkoppdrettere få utbetalt en standardsats på 2.150 kroner per tispe, eller kompensasjon for bokført verdi samt 420 kroner per avlstispe og full dekning for opprydding. For rev blir kompensasjonen på 840 kroner per avlstispe, i tillegg til bokført verdi og opprydding.

Regjeringen vil gi oppdrettere som er mellom 62 og 67 år en bedre ordning enn det som opprinnelig var foreslått.

De som har oppgradert anleggene mellom januar 2017 og 2018, vil få en særskilt vurdering. Regjeringen setter også av 100 millioner til omstilling for pelsdyrbøndene.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 var Venstres store seier regjeringsforhandlingene både i fjor og i år. Forbudet ble vedtatt i juni.

Vennligst Logg inn for å kommentere