Sjekk boligutgiftene i din kommune:

Sjekk bokostnadene i din kommune:

Rennebu har de fjerde laveste bokostnadene av samtlige trønderske kommuner viser en oversikt som organisasjonen Huseierne har utarbeidet.

Det koster ifølge undersøkelsen en rennebufamilie snaut 85.000 kroner årlig å bo i en 120 kvadratmeter stor enebolig.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i hva en familie i en enebolig årlig må ut med i eiendomsskatt, kommunale gebyrer, rentekostnader, energikostnader, forsikring og vedlikehold.

Oppdal er på 18. plass i Trøndelag med totale bokostnader på drøyt 89 000 kroner.

Trondheim er naturlig nok aller dyrest med årlige bokostnader på 111 500 kroner. Også randkommuner til Trondheim som Klæbu, Melhus, Skaun og Malvik har over 100 000 kroner i bokostnader.

Aller billigst er Flatanger med drøyt 83.000 kroner foran Namsskogan og Snillfjord.

I forhold til fjorårets undersøkelse viser det seg imidlertid at det er få kommuner i Trøndelag hvor bokostnadene har økt mer enn i Rennebu.

Med 7,4 prosent økning har bokostnadene i Rennebu økt  betydelig mer enn i Oppdal der det har blitt 6,5 prosent dyrere å bo på ett år.

Størst økning på ett år har Midtre Gauldal med 8,6 prosent.

På landsbasis er det og store forskjeller på hva det koster å eie egen bolig.Bare i Trøndelag er det en forskjell på hele 28.316 kroner mellom den dyreste og den billigste kommunen.

– Vi har laget et verktøy på våre hjemmesider hvor du enkelt kan sjekke hvordan nettopp din kommune kommer ut, og hva du må ut med på de forskjellige postene. Du kan også sammenligne med andre kommuner, sier Inger Johanne Dehli, distriktsleder i Trøndelag for Huseierne.

Sjekk din kommune her!

Fra 2010 til 2018 har bokostnadene på landsbasis økt med hele 20 prosent, justert for endring i konsumprisene.. Det vil si de kommunale avgiftene, eiendomsskatten og avgiftene på strøm.

Til sammenligning så har de markedsbestemte bokostnadene, altså vedlikehold, forsikring, rentekostnad og energikostnad i samme periode faktisk falt med 13 prosent, justert for endring i konsumprisene.

Dette viser tall fra Bokostnadsindeksen, en rapport skrevet av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Huseierne. Her har man tatt utgangspunkt i bokostnadene for en gjennomsnittlig husholdning i Norge, definert ved en enebolig på 120 kvm.

­Det er med andre ord avgiftene til staten og kommunene som er den største driveren for husholdningenes økte bokostnader.

­­­– Hvis staten og kommunene fortsetter å sette opp avgiftene i samme fart som til nå, samtidig som den ventede økningen i de markedsbestemte bokostnadene øker, må husholdningene forberede seg på at det blir dyrere å bo fremover. Dette er en uheldig utvikling, sier Dehli.

Ikke overraskende er det Oslo som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 144 234 kroner. Dette er en økning på om lag 5,6 prosent fra 2017 til 2018.

Den gjennomsnittlige innbygger i Norge må til sammenligning ut med 106.544 kroner i året.

Små summer skiller de andre store byene i Norge. Tromsøs innbyggere betaler 111.435 kroner for å bo og bergenserne må ut med 112.960 kroner.

Lavest i landet lå Sørreisa kommune med 75 135 kroner i 2018.

  • En husholdning i Norge med en bolig på 120 kvadratmeter betalte i gjennomsnitt 11.403 kroner i kommunale avgifter i 2018.
  • Energiutgiftene for en gjennomsnittsbolig var på 22.887 kroner, noe som er en økning på hele 23 prosent fra 2017.
  • Fjorårets største utgiftspost for landets boligeiere var rentekostnadene som utgjorde 36 prosent. Det tilsvarte om lag 38.798 kroner for en gjennomsnittsbolig.
  • Deretter fulgte vedlikeholdskostnader på 22 prosent og energikostnader på 21 prosent.
  • Mens kommunale avgifter i gjennomsnitt utgjør 11 prosent av de årlige bokostnadene, utgjør forsikring og eiendomsskatt henholdsvis 7 og 3 prosent.
0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer