Tror på mer besøk enn i fjor:

Skibyttedag i nyhallen

I fjor måtte alpinklubben bytte dag på grunn av den store Natoøvelsen. I år fyller de den nye idrettshallen med brukt utstyr og håper på godt besøk.

– Interessen for brukt utstyr er fortsatt stor, men vi er like spente hvert år om hvor stor oppslutning det blir, sier leder i Oppdal alpinklubb, Stein Kjartan Vik til Radio E6.

I fjor måtte skibyttedagen bytte dato noen uker før den skulle gjennomføres på grunn av den store Natoøvelsen som pågikk i regionen. Forsvarsledelsen ønsket ikke mye folk på lokale veier mens det pågikk store troppeforflytninger.

Ledelsen i alpinklubben tror det også spilte inn på besøket og omsetningen, som endte på 300 000 kroner, mot en halv million året før.

–  Vi mener vel at nivået bør ligge et sted i mellom de to summene, sier Vik.

Samtidig merker alpinklubben konkurransen fra bruktmarked både på facebook og finn.no.

– Det omsettes brukt i mange forskjellige kanaler, man vi er overbevist om at skibyttedagen har en plass. Der er det mulig å få prøve utstyret og få gode råd fra dyktige folk.

Presseansvarlig Birger Lie i alpinklubben peker på at gjenbruk er viktig i forhold til FNs bærekraftmål.

– Bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Hvis et brukt produkt selges i stedet for å bli kastet, unngås utslipp. Vi er stolte over å kunne bidra her med vår aktivitet, sier Lie i en pressemelding.

Han opplyser at alpinklubben gir bort 90 nye t-skjorter til den veldedige organisasjonen Jabez verden, der blant annet Ranheim-spiller og tidligere RBK-spiller Mushaga Bakenga er sentral.

– Dette er en organisasjon som arbeider i tråd med FNs barnekonvensjon og FNs Bærekraftsmål 4 «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle»,

Lie forteller at t-skjortene går til barn i Kongo og sendes av gårde i disse dager.

– Vi synes det er flott å kunne bidra på dette området og.

Stein Kjartan Vik sier at det blir innlevering av utstyr i ettermiddag. Det er også mulig å levere i morgen tidlig.

  –  Hva slags utstyr vil dere ha, og helst unngå å få?

–  Vi ønsker vintersportsutstyr som har restverdi, utstyr til alpint, randonee, langrenn, også klær. Utstyr man likevel har tenkt å levere på dynga vil vi ikke ha.

Lørdagens skibyttedag arrangeres for første gang i den nye idrettshallen.

–  Det var litt tilfeldig at det ble der, men det er minst like mye plass der som i den gamle hallen, så det blir bra.

Alpinklubben får 20 prosent av inntektene fra skibyttedagen. Resten går til de som eier utstyret som blir solgt.

Vennligst Logg inn for å kommentere