Sp legger trolig frem forslag torsdag:

Nå skal løypa stoppes

Sp presenterte mandag kveld forslaget om å stanse en ny rettsrunde for veiløypa i Gjevilvassdalen og starte arbeidet med å oppheve den vedtatte løypereguleringsplanen. Det vil bety slutten på den populære løypa.

Etter det OPP kjenner til ble forslaget lagt frem på Sps gruppemøte og senere på kvelden i et felles gruppemøte med alliansepartnerne Venstre, KrF og SV.

Forslaget som etter all sannsynlighet blir fremmet i kommunestyret torsdag, består av fire punkter der målet er «å starte prosessen med å stanse ekspropriasjonsskjønnet og prosessen med å oppheve områderegueringsplanen av skiløype på Gjevilvassveiene.»

Et slikt signal vil føre til at grunneierne som har anket dommen i tingretten vil trekke sin begjæring av overskjønn.

Det bekreftet advokaten deres, Ivar Chr. Andersskog i et notat tidligere i dag. 

Resultatet blir også at Oppdal mister en av Midt Norges mest populære skiløyper, og arbeidet vil starte med å etablere en alternativ løype utover dalen.

Kommunestyret vedtok løypereguleringsplanen i juni 2016, og vedtok før jul i fjor å gå til ekspropriasjon av veiretten for å legge skiløype fem måneder i året, slik praksis har vært i 40 år. Dette for å få slutt på årelang krangel om veibruken vinterstid mellom grunneierne i dalen, der et klart flertall hele tiden har jobbet for løype på veien.

4. oktober slo skjønnsretten fast at veiretten er verdt 10 millioner kroner, eller 87 000 kroner for hver av de 115 berørte grunneierne.

13 grunneiere har likevel begjært overskjønn og hevder de taper 38,5 millioner kroner i skogsinntekter, seterutleie og fremtidige kraftinntekter, mens kommunedirektøren i sin innstilling til kommunestyret, følger kommuneadvokatens råd og foreslår en begrenset anke i en eventuell ny rettsprosess for å hindre at det utbetales erstatning for mer enn veiretten.

I følge Sps forslag, som OPP har fått tilgang til, forkastes kommunedirektørens innstilling, på grunn av:

  1. De store økonomiske konsekvensene en videre prosess i rettsvesenet vil måtte få for kommunen. En pekepinn på dette ligger i de kostnader som så langt er påløpt i saken, heter det i forslaget. Kommunen har så lagt pådratt seg 4,3 millioner kroner i advokat- og sakskostnader. Sp frykter en årelang prosess i rettsvesenet.
  2. De rettmessige forhold som ligger til grunn når det gjelder den enkelte grunneiers rett til å bruke vegen som adkomst til sin eiendom. Kommunestyret viser til jordskiftedommmen og tar Høyesterettsdommen til etterretning
  3. En videre årelang proses i rettsvesenet vil med stor sannsynlighet føre til at en står uten preparerte skiløypetilbud i Gjevilvassdalen på ubestemt tid. Ved å starte prosessene med å stanse ekspropriasjonsskjønnet og gjennomføringen av områdereguleringsplanen av skiløype på Gjevilvassveiene nå, ser kommunestyret mulighet for å få til gode, alternative traseer allerede for kommende sesong. Kommunestyret viser her til det sterke engasjementet både fra rettighetshavere og brukere for skiløyper i Gjevilvassdalen.
  4. Kommunestyret er innstilt på at kommunen kan delta i dette arbeidet sammen med grunneierne for å finne løsninger både på kort og ang sikt.

OPP har bedt Sps gruppeleder Ola Husa Risan om å kommentere saken, men han skriver i en sms til avisen sent mandag kveld at han vil vente til tirsdag. Risan blir å høre i Nyhetsmorgen i Radio E6.

Redaksjonen har også forsøkt å få kommentarer fra representanter for Sps alliansepartnere, uten å lykkes.

Men OPP kjenner til at reaksjonene er meget sterke, og det er på det rene at ingen av alliansepartnerne kommer til å støtte Sps forslag, et forslag som skal ha blitt presentert før Høyre før det ble lagt frem for alliansen.

Det var Høyre som sammen med Sp med knappest mulig flertall 29. oktober vedtok å be kommunedirektøren belyse hvordan løypereguleringen kunne stoppes.

Begge partiene jobbet i forrige valgperiode i mot reguleringsplanen, selv om et flertall i Høyregruppa var med på å vedta løypeplanen i 2016.

– Vi reagerer på at Høyre skal ha fått forslaget oversendt før det ble lagt frem for oss, sier en kilde til OPP. Vedkommende legger til at Sp ikke var særlig lydhøre for alliansens argumentasjon for løypa i møtet.

For både Venstre, KrF og SV er veiløypa viktig, og de har tidligere uttalt at skjønnsrettens dom er akseptabel.

Torsdag skal kommunestyret ta stilling til veien videre i løypesaken der alliansen allerede i forrige møte gikk på sin første store sprekk.

Spørsmålet nå er om hele samarbeidet vil sprekke dersom Sp og Høyre stemmer ned Sps politiske partnere og går sammen om å stanse løypereguleringsplanen.

Mer om saken i Nyhetsmorgen i Radio E6, tirsdag fra kl. 09.00!

3 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Rune Bendiksen
Rune Bendiksen
7 måneder siden

Sp og H, at dere tør! Legger ned Midt Norges mest populære skiløype som har eksistert i over 40 år uten at dere har noe alternativ. Det kom en professor i folkehelse og samfunnsmedisin til Oppdal. Han ble ordfører og starter med å åpne Gjevilvassdalen for trafikk på vinters tid. Forstå det den som kan.

Marianne S. Sæther
Marianne S. Sæther
7 måneder siden

Dette er nesten ikke til å tro.. 🙁

Terje Hansen
Terje Hansen
7 måneder siden

Alle som har stemt SP eller H, men som ønsker at skiløypa skal leve stemte på feil parti. Vår alles kjære smilende ordfører driver SP politikk så ingen bør være forbauset. Et lite mindretall som ikke fikk legge ut tomter tar skikkelig hevn og ødelegger for hele bygda.