Kan vurdere skitrasé på deler av Gjevilvassveien:

Varsler brøyting i vinter

Fem grunneiere vil brøyte Gjevilvassveien i vinter – men kan åpne for skiløype på deler av strekningen.

Som advokat Ivar Chr. Andersskog varslet til OPP sist uke, har fem grunneiere nå gitt veistyret beskjed om at de vil brøyte Gjevilvassveien i vinter – «helt eller delvis» som det heter i brevet.

Dermed ligger det an til at det ikke blir noen skiløype hele veien til Gjevilvasshytta i vinter.

I fjor ble det lagt skiløype på veien, etter langvarig uenighet om skiløypa i dalen.

Det ble brøytet vinteren 2015/2016 – med store konsekvenser for næringsaktører i dalen.

«En spøkelsesdal», sa vertinne Randi Horghagen den gangen om mangelen på skiløpere i dalen. Nå kan det bli en ny vinter uten løype i dalen fra Osen til Gjevilvasshytta – og fra Grøtsetra til Resskrysset. Det kan igjen føre til inntektssvikt for Festa Handel og  Gjevilvasshytta. I 2016 gikk antallet dagsgjester ned med 90 prosent ved den TT-drevne hytta, og bare i vinterferien hadde turistforeningen en inntektssvikt på 150.000 kroner.

Men brøyterne holder døra åpen for at veien fra Gjevilvassosen mot Resskrysset kan bli frigjort som skiløype inneværende sesong.

«En forventer her en dialog med Oppdal kommune mht skiløyper fra Grøtsetra og Gevilvassosen mot Gjevilvasshytta. Hvis man oppnår enighet med Oppdal kommune om legging av løyper, kan deler av denne veistrekning frigis som skiløypetrasé. En vil komme tilbake til dette», heter det i brevet de fem har sendt styret i Gjevilvassveiene SA.

En knapt flertall i kommunestyret med Senterpartiet og Høyre har bedt kommunedirektøren utrede om kommunen kan reversere arbeidet med reguleringsplanen som skal sikre skiløypa på veien.

En underskriftskampanje ble i går satt i gang – og fredag ettermiddag har over 800 personer skrevet under på et opprop til kommunestyret om å stå fast på reguleringsplanen. Blant initiativtakerne er blant annet Festa Handel og TT som tapte store beløp da veien var brøytet i 2015/2016.

Oppdal kommune ble i tingrettens i høst dømt til å betale 10 millioner kroner for bruken av veien fra Osen til Gjevilvasshytta til skiløype. Kommunen slapp å betale andre erstatninger som 33 grunneiere krevde.

13 av disse har nå begjært overskjønn og krever 38,5 millioner kroner i erstatning for tap av inntekter fra utleie, skogsdrift, tomtesalg og mulig kraftutbygging.

Mer om det kan du lese i denne ukes papirutgave av OPP.

3 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Arvid Langseth
Arvid Langseth
6 måneder siden

Synd for Oppdal som ski destinasjon og hytte utvikling / næringsliv. Og ikke minst for oss Oppdalinger som liker å gå på ski / familier som liker å ta barna sine med å ha Gjevilvasshytta som mål og lokke middel med sin fantastiske service og god kaffe og vafler etc, jeg kan bare ikke forstå hvorfor krangle år etter år med dette snøen kommer / snøen og spora forsvinner hva er problemet Deres?!
Har Dere TV og slått på nyhetene

Arvid Langseth
Arvid Langseth
6 måneder siden

Synd for Oppdal som ski destinasjon og hytte utvikling / næringsliv. Og ikke minst for oss Oppdalinger som liker å gå på ski / familier som liker å ta barna sine med å ha Gjevilvasshytta som mål og lokke middel med sin fantastiske service og god kaffe og vafler etc, jeg kan bare ikke forstå hvorfor krangle år etter år med dette snøen kommer / snøen og spora forsvinner hva er problemet Deres?! Har Dere TV og Radio og slått på nyhetene og sett all elendigheta omkring oss, Hva er problemet Deres egentlig og hva skal dette koste samfunnet i… Les mer »

Kjell auke
Kjell auke
6 måneder siden

Eng med deg Arvid.
Vi må aldri slutte å forundre oss.