Kommunedirektør Ole Bjørn Moen la fram sitt første budsjett for politikerne tirsdag.
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen la fram sitt første budsjett for politikerne tirsdag.

Ny kommunedirektør la fram sitt første budsjett:

Kommunedirektørens første budsjett

– Kort sagt et godt budsjett, mente ny kommunedirektør om 2020-budsjettet – før økonomisjefen la fram oversikten som viser at det ikke er midler til å kutte kulturskolekø og ansette kommunepsykolog som politikerne ønsker.

– Her er ingen store nyheter, avslørte kommunedirektør Ole Bjørn Moen da han la fram 2020-budsjettet for Oppdal kommune.

Se kommunebudsjettet her!

Moen kommer fra Eide, der han har lagt fram adskillig trangere budsjett. I Oppdal er det mye romsligere økonomi.

– Vi viderefører i all hovedsak tjenestenivået neste år. Det er det ikke alle kommuner som klarer, sa Moen.

Han påpekte at budsjettet ikke inneholder noen bomber. Budsjettet setter av 408 millioner kroner til drift, som i stor grad videreføres som i dag, sa Moen og påpekte at budsjettet bare viderefører det politikerne bestemmer i juni.

– Budsjettet er ikke det viktigste dokumentet, handlingsplanen er den aller viktigste politiske arenaen. Denne dagen er bare en oppfølging av handlingsplanen, sa Moen.

Økonomisjef Elin Dolmseth måtte likevel avsløre at flere driftstiltak politikerne la inn i juni, likevel må settes på vent.

Dette fordi det må settes av 3,5 millioner kroner mer til ressurskrevende brukere enn det som var lagt inn i handlingsplanen.

Kostnadene på 3,5 millioner kroner fører til at flere driftstiltak, som var lagt inn i handlingsplanen, må settes på vent:

  • Oppdal kulturhus får ikke 600 000 kroner til økt bemanning på kulturskolen som skal kutte kulturskolekøen.
  • Helse og familie får ikke 481 000 kroner for 0,8 årsverk til ergoterapeut
  • Oppdal helsesenter får ikke økt grunnbemanningen med snaut 1,7 millioner kroner.
  • Hjemmetjenesten får ikke økt grunnbemanningen med 700 000 kroner.
  • I tillegg klarer ikke kommunedirektøren å finne rom til nesten en million til kommunepsykolog som politikerne i handlingsplanen ba ble innarbeidet innenfor eksisterende rammer.

Moen pekte også på flere utfordringer fram i tid:

  • Økte pensjonsutgifter
  • Økte vedlikeholdsbehov i kommunale bygninger
  • Lavere inntekter på utleie av kommunale bygg
  • Flomsikringskrav – i samarbeid med NVE og Statens vegvesen må en løse flomsikring av Ålma i Oppdal sentrum.

På investeringsbudsjettet er brannstasjonen det største prosjektet, det er selvfinansierende ettersom Trøndelag brann og redningstjeneste skal betale husleie.

Men mugg- og soppskader på Boas fører til at må legges inn 4,5 millioner kroner til renovering av leiligheter neste år, investeringer som må finansieres med låneopptak.

Eiendomsskatten må justeres etter statlige føringer, men likevel budsjetterer kommunen med inntekter på 31,6 millioner kroner mot 29,1 millioner i 2019.

Bunnfradraget avvikles fra nyttår etter føringer fra staten. Istedet innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 prosent i takstene på boliger og fritidsboliger og husløse grunn-eiendommer. Fritaket for å betale eiendomsskatt endres også fra 10 år til 3 år.

Driftsmarginen i neste års budsjett er på 0,5 prosent.
– Isolert sett er det litt lite, vi bør ha 1,75 prosent. Vi ligger litt lavt, innrømmet Moen før han avrundet og konkluderte litt mer optimistisk:

– Kort sagt et godt budsjett!

Så spørs det hva politikerne sier til det. 26. november skal formannskapet behandle 2020-budsjettet, og deretter skal det ut på høring.

12.desember skal budsjettet spikres i kommunestyret.

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Ingvild Vikan Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Ingvild Vikan
Gjest
Ingvild Vikan

Et budsjett som ikke ivaretar barn og eldre bedre kan vi ikke ha! Hva med valgløftene våre?