Ingen stemte for Høyres forslag:

Må jobbe med bærekraftmålene

Hvorfor vil ikke politikerne i Oppdal arbeide aktivt med bærekraftsmålene?, skriver Høyres Ingvill Dalseg i dette debattinnlegget.

La oss jobbe med bærekraftmålene

Morgendagens prioriteringer skal balansere miljø, økonomi og sosial utvikling.

Like glad som jeg ble over at hele formannskapet stilte seg bak forslaget om inkluderingsdugnaden i arbeidslivet, like forundret ble jeg over at det kun er Høyre i formannskapet som stemte for å arbeide med FNs bærekraftsmål. Vel vitende om at inkluderingsdugnaden (vi vedtok) omhandler kanskje hele 7 av bærekraftsmålene!

Hvorfor vil ikke politikerne i Oppdal arbeide aktivt med bærekraftsmålene?

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. Blant annet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» påpeker at alle kommuner bør jobbe med nasjonale mål om å nå bærekraftsmålene. Å omtale bærekraftsmålene i en kommunal plan, gir nødvendigvis ikke noe løft i praksis eller prioriteringer. Det er aktiv og bevisst bruk av prinsippene som gir resultater.

Det arbeides med mange av bærekraftsmål i Oppdal kommune, men eksemplene er kanskje ikke så kjent, og det er kanskje heller ikke så lett å se hvordan bærekraftsmålene inngår i kommunale oppgaver og planlegging. Kommunen påvirker målene på mange måter, eksempevis ved å innrette tiltak innen kultur og idrett riktig reduserer vi fattigdom og ulikhet, slik som arbeidet med BUA. Og ved å legge til rette for god næringsutvikling kan vi trygge arbeidsplasser og skape sosial og økonomisk trygghet, og ved å bidra i inkluderingsdugnaden bidrar vi til sosial og økonomisk utjevning.

For å øke fokuset rundt bærekraftsmålene og arbeidet med å nå målene er det behov for å sette arbeidet i system og løfte det opp for politikerne. Det er flere kommuner som går foran i dette arbeidet, med stor suksess, fremst i rekken ligger kanskje Asker kommune.

Bærekraftsmålene gir oss en klar beskrivelse på hvordan vi skal jobbe systematisk for sammenheng mellom det sosiale, økonomiske og miljøet. En balanse mellom de tre viktige dimensjonene vi som politikere må prioritere. Jeg utfordrer politikerne i Oppdal til å lene seg fremover og arbeide fremst i rekken for FNs bærekraftsmål. La oss lage en workshop, velge ut noen av målene vi vil fokusere på først og utfordre administrasjonen til å løfte bærekraft sammen med oss.

Oppdal Høyre ved Ingvill Dalseg

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer