Høyesterettsdommer om pelsdyrerstatningen:

Mener pelsdyrerstatning bryter menneskerettighetene

Tidligere høyesterettsdommer mener kompensasjonen til pelsbønder kan bryte menneskerettighetene.

Pelsdyrbøndene som nå må legge ned, skal få kompensasjon fra staten. Men en tidligere høyesterettsdommer mener at ordningen strider med menneskerettighetene.

Årsaken til at den pensjonerte dommeren Karl Arne Utgård mener kompensasjonsordningen bryter menneskerettighetene, er at de ifølge ham treffer for tilfeldig, ifølge Nationen.

– Det er lagt opp til at to bønder som har ellers like bygninger, kan få helt forskjellig erstatning. Det er helt uholdbart, og bryter med prinsippet om at inngrep ikke må skje vilkårlig, sa Utgård til avisen da forslaget fra landbruksminister Olaug Bollestad ble sendt ut på høring.

Han mener at forslaget rammer vilkårlig, fordi det tar utgangspunkt i bokført verdi, noe som varierer kraftig mellom bøndene.

– Mange bønder som har drevet godt har tatt kostnadene over driften, og de har ofte maks avskriving. Dermed har de lave bokførte verdier, selv om driftsapparatet er i toppstand, sier Utgård.

Nå slår Utgård fast overfor avisen at han mener at det endelige forslaget fremdeles strider mot menneskerettighetene.

– En del minkbønder kommer bedre ut enn sist, men det er ikke gjort noen grunnleggende endringer i kompensasjonsordningen, sier han.

Pelsdyroppdrettere i Oppdal reagerte sterkt på det reviderte forslaget som tilgodeser minkbønder i statsråd Bollestads hjemfylke Rogaland, mens revfarmere ikke får noen bedring i kompensasjonen.

Vennligst Logg inn for å kommentere