Trøndelag Høyre støtter opprøret mot ny pelsdyrforskrift:

Trøndelag Høyre støtter pelsdyropprøret

Trøndelag Høyre kaster seg på opprøret i regjeringspartiene og krever at pelsdyrsaken må tilbake til Stortinget.

Trøndelag Høyre sender i dag et brev til Høyres stortingsgruppe med kraftig kritikk mot den endringen i erstatningsforskrift som ble lagt fram sist uke. Nå krever Trøndelag Høyre at saken kommer tilbake til Stortinget. Det har flere politikere i regjeringspartiene krevd – og forslaget til endringer i erstatningsordningen har fått voldsom kritikk.

Splitt og hersk-taktikk, mener pelsdyroppdretter Martin Ishoel i Oppdal.

Statsråd Olaug Bollestad avfeier kritikken og mener forskjellen i lønnsomhet mellom mink- og reveoppdrett er dokumentert.

Fylkespartiet viser til at Trøndelag har et stort innslag av rev i forhold til mink, og at mange pelsdyrbønder derfor ikke er omfattet av Regjeringens alternative kompensasjon med forhøyet tispetillegg slik minkoppdretterne er gitt mulighet til.

«Dette er oppsiktsvekkende ettersom det er pelsdyrbønder med rev, som kommer dårligst ut i ordningen basert på bokført verdi. En styrking av kompensasjonen på mink, men ikke på rev, mangler faktabasert begrunnelse», heter det i brevet.

Fylkespartiet peker på at pelsdyrbønder må behandles likt uavhengig av driftsform.

Under stortingsbehandlingen i vår ble det fastslått at ingen skal lide urimelige tap og at om forskriften får urimelige utslag skal saken tilbake til Stortinget. Det vil Trøndelag Høyre nå skal skje.

«Trøndelag Høyre mener at hvis departementet ikke er i stand til å endre erstatningsordningen slik at alle næringsutøverne i pelsdyrnæringa behandles likt, slik at Stortingets intensjon i lovbehandlinga ivaretas, må saken til Stortinget for ny behandling.»

Trøndelag Høyre skriver også i brevet at kommuner som er særlig berørt av nedleggingen må tilføres midler som sikrer opprydding av tilrettelagt infrastruktur, samt styrking i forhold til bortfall av inntekter og aktivitet.

Brevet er undertegnet fungerende fylkesleder Anders Kiær og arbeidsutvalgsmedlem og fylkespolitiker Ingvill Dalseg fra Oppdal.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Steinar Roald
Steinar Roald
8 måneder siden

Min enkle mening er: når storsamfunnet tar næringsgrunnlaget fra hardt arbeidende, ærlige mennesker, være seg pelsdyrbønder eller saubønder, så bør storsamfunnet ta regninga og gjøre opp for seg uten å være smålige!