Sykefraværet øker i Trøndelag.
Sykefraværet øker i Trøndelag.

Rennebu nest høyest i fylket, Oppdal går ned:

Kraftig økning i sykefraværet i Rennebu

Sykefraværet har det siste året gått kraftig ned i Oppdal – og voldsomt opp i Rennebu. Nav-direktøren er bekymret for utviklingen i Trøndelag.

I Oppdal går det legemeldte sykefraværet ned i tredje kvartal med hele 16,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Sykefraværet går ned fra 4,4 prosent til 3,7 prosent.

I Rennebu derimot er utviklingen motsatt – der øker det legemeldte sykefraværet fra 4,0 til 6,1 prosent. Det er en økning på hele 53,9 prosent og sykefraværet er langt over både fylkesnivået på 4,4 og det nasjonale snittet på 4,3 prosent.

Dermed har Rennebu nå den nest høyeste sykefraværet i fylket, bare Fosnes kommune har høyere legemeldt sykefravær i Trøndelag med 9,5 prosent.

Lierne har det laveste sykefraværet med 2,9 prosent. Deretter følger Leka med 3,2 prosent og Snåsa 3,5 prosent.

I Trøndelag økte det legemeldte sykefraværet fra 4,3 til 4,4 prosent i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.   I tillegg til det legemeldte sykefraværet på 4,4 prosent, kommer det egenmeldte sykefraværet på 1 prosent.

– Vi er et stykke unna målsettingen i den nye IA-avtalen. Vi må snu trenden, og den jobben må vi gjøre sammen: NAV og partene i arbeidslivet, sier direktør i Nav Trøndelag, Bente Wold Wigum i en pressemelding.

Den nye IA-avtalen trådte i kraft 1. januar 2019 og strekker seg fram til utgangen av 2021. Målet i IA-avtalen er at sykefraværet skal ned med ti prosent innen 2022.

Stor økning hos kvinner 
For kvinner er sykefraværet på 5,8 prosent (+3,4 prosent), mens for menn er sykefraværet på 3,3 prosent (+2,8 prosent).
– Vi registrer at sykefraværet på typiske kvinnearbeidsplasser øker, som blant annet undervisning- og helsesektoren. For Trøndelag sin del, øker sykefraværet her mer enn landsgjennomsnittet. Dette er noe vi må ta inn over oss og jobbe aktivt med, sier Wigum.

NAV ønsker å bistå bedriftene for å redusere sykefraværet.
–NAV har mange IA-rådgivere som kan støtte bedriftsledelsen i arbeidsmiljøarbeid. På individnivå kan bedriftshelsetjenesten og rådgivere fra NAV, med spisskompetanse på sykefraværsoppfølging, bistå, sier Wigum.

Sykefraværet øker mest i aldersgruppene 16-19 og 40-44 år. Sykefraværet synker i aldersgruppene 30-34 år, 55-59 år og 60-64 år.

  • Sykefraværet er høyest innenfor helse- og sosialtjenester med 6,3 prosent (5,9 prosent i 2018), en økning på 6,7 prosent.
  • Sykefraværet er lavest innenfor informasjon og kommunikasjon med 2,4 prosent.

583 459 dagsverk gikk tapt i 3.kvartal som følge av legemeldt sykemelding.

Sykefraværet er høyest i kommunal forvaltning med 5,8 prosent. Statlig forvaltning og privat og offentlig tjenesteyting har begge et sykefravær på 4,0 prosent.

Oslo og Rogaland hadde lavest sykefravær med 4,3 prosent. Nordland og Finnmark lå på topp av statistikken med henholdsvis 5,9 og 5,6 prosent.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer