Dagtoget mellom Trondheim og Oslo kom ikke lenger enn til Oppdal idag.

Rekker vi oppdalinger toget mot fremtiden?

MDG-politiker Arne Rønning håper Oppdal er i forkant når det gjelder klimatilpasning – og advarer om konsekvensene ved å nøle.

Rekker vi oppdalinger toget mot fremtiden?

Nylig var jeg på et foredrag med Jens Ulltveit-Moe. Han presenterte seg på følgende måte:

– God dag, jeg heter Jens Ulltveit-Moe og er kapitalist og MDG-velger. Det er det også flere næringslivsledere som er.

Videre fortalte den tidligere NHO-lederen om sin snart 20 år lange reise fra å ha tjent milliarder på olje, til å stå i spissen for organisasjonen SKIFT som er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Han innrømmet å ha tapt noe på sitt valg, rett og slett fordi han var for tidlig ute, men var fortsatt klar på sitt valg. Det er verd å merke seg at utgangspunktet hans er hans ståsted som kapitalist. Markedet skal løse klima- og miljøproblemene samtidig som lommebøkene fylles opp.

Dette er en av mange veier mot målet om å redde fremtiden. Alle veier må tas i bruk. Noen vil være blindspor, noen vil bringe oss nærmere målet. Jo tidligere vi begynner å prøve veiene, jo tidligere finner vi den riktige. Venter vi for lenge, kan vi stå igjen med bare én tung vei.

Hvordan ligger vi an i Oppdal? Har næringsliv og politikere tatt det inn over seg? Vi merker så lite til endringene foreløpig at mange avfeier nødvendige tiltak som tull. Vi er imidlertid på gli også her.

Vi må ta innover oss at mye allerede har skjedd. Statsministerens nyttårstale ville blitt karakterisert som ekstremisme for bare 20 år siden. I Oppdal foreslo Høyre ved utgangen av 2019 å implementere FN’s bærekraftmål i budsjettet. De fleste har tatt innover seg at Oppdal sentrum har en utfordring med flomtrussel og må ta klimaforebyggende tiltak i bruk. Klimaforebygging koster, men det vil koste mer å ikke gjøre noe.

Klimaforebygging er det også når finansinstitusjonene tar klimarisiko inn i sine beregninger. Det er 40 år siden bankene i Østerrike og Sveits begynte med dette når de skulle vurdere finansiering av nye turistanlegg. Grønt billån har blitt tilbudt en god stund her i Norge, Forsikringsselskapene tar etterhvert solid høyde for klimarisiko. Næringslivet er en av løsningene.

I Oppdal har vi tradisjon for å være i forkant. Historisk har vi vært tidlig ute med nødvendige omstillinger. Dette har ført til at Oppdal er i særstilling blant innlandskommunene. Fraflytting og forgubbing er mye mindre merkbart enn i mange sammenlignbare kommuner.

Nesten umerkelig er også næringslivet i Oppdal på gang. Noe kan betegnes som grønnvasking, noe er reelle tiltak. Noen er til og med eksempler til etterfølgelse.

Vi står foran store endringer. Du kan like det eller mislike det, tro på det eller avfeie det. Hva som enn er ditt ståsted vil du måtte leve med det. Allerede har forbrukermakten endret seg, CO2-avgiftene har økt, det har blitt vanskeligere å få tillatelse til å ødelegge natur og matjord. Parkeringsplassene ved jernbanestasjonen er fullere, kravene til bærekraft har økt og ikke minst er holdningene i ferd med å endre seg. Det vises best med innholdet i statsministerens nyttårstale og reaksjonen på den, samt den massive økningen i oppslutningen til MDG ved siste valg.

Jens Ulltveit-Moe var 20 år for tidlig ute, men å være tidlig ute betaler seg i det lange løp. Vil vi oppdalinger sitte på gjerdet å se toget gå? Jeg tror ikke det, tradisjonene våre forhindrer det. Det som imidlertid kan skje, er at vi må gjøre tilsvarende det jeg har gjort en gang; komme for sent til toget og måtte svinkjøre for å ta det igjen på Dombås.

Alle som har prøvd tilsvarende, vet at det ikke er ønskelig.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Sigmund Fostad
Sigmund Fostad
6 måneder siden

Oppdal og vindmøller. Omstillingsvilje i forkant? For 10 år siden foreslo jeg som kommunestyremedlem at Oppdal kommune skulle engasjere seg for å avklare om det var områder i kommunen som kunne egne seg for vindmøller. På den tiden var forskningen og utviklingen kommet så langt at man visste at det ville bli behov for store mengder fornybar energi i en ikke fjern framtid. Det var en tid da forberedelsene til en slik nødvendig endring var godt i gang i resten av Europa. Det var særlig Sveriges aktive innsats for å få til en slik endring som fasinerte meg. Og da… Les mer »