Det blir ikke løype i år over Resset på Gjevilvassvegen slik det har vært de siste ti-årene.
Frostating lagmannsrett skal behandle overskjønnet, noe som trolig skjer like etter sommerferien. Strekningen over Resset blir ikke en del av dette skjønnet. FOTO: Arkiv

Taper 21 millioner årlig

Slik løypetvisten utvikles dag for dag, er det ingen vinnere. Bare tapere. Det skriver tidligere næringskonsulent og ansvarlig for hytteundersøkelsene i Oppdal, Bård Jystad i dette innlegget.

21 millioner i tapte inntekter

Er trolig noe Oppdalssamfunnet må regne med. Årlig. Dersom Gjevilvassveien fortsatt blir brøytet. Og hytteeiernes egne anslag slår til. Ikke i form av en boikott, men utelukkende knyttet til redusert bruk av hyttene. I den sammenheng er det grunn til å presisere at omsetning ikke er det samme som verdiskaping! Slik noen synes å tro. Og som jeg har skrevet detaljert om i avisa for noen år siden.

Oppdal er trolig en av de kommunene i landet som har mest kunnskap om hyttelivet og virkningene det har for lokalsamfunnet. Til sammen er det gjennomført tre omfattende undersøkelser i 1999, 2008 og senest i 2015. Dessuten noen mindre omkring skiløypa på Gjevilvassveien, senest for ganske nøyaktig ett år siden. Samtlige gjennomført i nært samarbeid med, og ved bruk av analyseverktøy som Questback og Easyfact. Som brukes daglig av profesjonelle aktører som eksempelvis Opinion og Amedia. Analyser og rapporter utarbeides av selskapene.

Feilmarginene i undersøkelsene er små. Og med 95% sannsynlighet beregnet fra +/- 2,6 prosent til +/-3,5 prosent. Ved bruk av den statistiske kalkulatoren Questalyze. Det betyr at svarene som er avgitt er gyldig for hele populasjonen, også de som ikke har svart. Samtlige undersøkelser har vært rettet mot utenbygds eiere. På grunn av relevansen i spørsmålene som stilles.

I undersøkelsen fra 2019 sier 42 prosent at de vil redusere bruken av hytta med i gjennomsnitt 13 dager i året. Dersom veien blir brøytet, og skiløpa forsvinner. 50 prosent vil ikke redusere bruken. De øvrige vet ikke. Med utgangspunkt i undersøkelsen i 2015 og hytteeiernes egne svar om deres lokale forbruk/kostnader, betyr det at disse reduseres med 21 millioner kroner årlig. Dersom skiløypestriden fortsetter. Faste kostnader som eksempelvis; kommunale avgifter, skatt, bredbånd og delvis strøm, er holdt utenfor.

I samme undersøkelse sier 67 % av hytteeierne at ingen annen skiløype kan erstatte Gjevilvassveien. 82 prosent mener dessuten at Gjevilvasshytta er viktig eller svært viktig for opplevelsen av skituren innover dalen. Flere omtaler løypa som unik, med en fantastisk utsikt, flat, og godt egnet for eldre og familier med barn. Samtidig oppfatter 52 prosent en eventuell ny parallell løype langs veien som negativt i stor eller svært stor grad, mens 42 prosent mener det samme i liten eller svært liten grad.

Nesten halvparten av de som har svart – 49 prosent – har sine hytter i området Gjevilvassdalen, Skarvatnet og Hornlia. Henholdsvis 73 og 68 prosent med hytter i Gjevilvassdalen og Hornlia svarer Ja på spørsmålet om de vil redusere bruken av hytta. Men interessant nok svarer også 56 prosent med hytter i Vangslia og 44 prosent med hytter i Stølen at de vil gjøre det samme.

I rangeringen av hva som er viktigst for bruken av hytta kommer Preparerte skiløyper høyt oppe på en 2. plass. Bare slått av Fjell og Naturlandskap. Begge i kategorien Meget viktig! Et paradoks – og trist at det nest viktige for hytteeieren i dag er blitt det mest uforutsigbare!

Med utgangspunkt i de konsekvenser og betydning skiløypestriden har for lokalsamfunnet i Oppdal, må våre politikere samle seg om en (eller flere?) løsninger på utfordringene vi står overfor. Og som eskalerer. Sikker på det er jeg imidlertid dessverre ikke. Til det oppleves for mye unnfallenhet. Også utenfor det politiske livet.

Samtidig sprer «saken» seg dag for dag. Nylig leste jeg om skirennet som må avlyses, og at løypa innover mot Langtjønna ikke ble tillatt preparert over en grunneiers område. På grunn av plager med søppel i skisporet??? En løype jeg går mange ganger hver vinter. Og aldri opplevd søppel en eneste gang! Instinktet sier meg at det heller må dreie seg om noe annet. Det skulle vel aldri være penger??

Slik løypetvisten utvikles dag for dag, er det ingen vinnere. Bare tapere. Enten det er hytteeierne som har satset 3 – 4 millioner kroner på en hytte i Oppdal, lokalsamfunnet eller grunneierne. Forutsigbarhet er viktig. Men fungerer ikke lenger. I hvert fall ikke når det gjelde skiløypenettet. Derfor må vi engasjere oss! For å finne løsninger som kan stoppe utviklingen.

Paradoksalt har hyttenæringen vært en av de viktigste vekstfaktorene i bygda fram til i dag. Med 3.769 hytter som i snitt brukes 57 døgn i året. Som tilsvarer 640.000 gjestedøgn (utenbygds eiere), eller omregnet til 1.750 faste innbyggere! Kanskje skulle de gå under beskrivelsen deltidsboere?

Men det vil de kanskje ikke. Slik de blir behandlet i kommunen i dag.

Bård Jystad

2 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ketil Parow
Ketil Parow
6 måneder siden

Takk for et oppklarende innlegg med godt faktagrunnlag.

Sigmund Fostad
Sigmund Fostad
6 måneder siden

Bård skriver: ”Slik løypetvisten utvikles dag for dag, er det ingen vinner. Bare tapere”. Det kan ikke være helt riktig. De som satte fram kravet om at grunneierne bare hadde å godta at de mistet adkomsten til sine eiendommer til skiløype halve året, de som hetset de såkalte ”brøyterne” når de holdt fast ved retten til benytte sin egen adkomstveg til sine egne eiendommer, de som ikke brydde seg om Høyesteretts klare avgjørelse av brøyternes soleklare rett til sin helårsveg, hele året, de som framtvang en reguleringsplan på uriktige og forkjære premisser (dokumentert bl.a ved at skjønnsretten ikke fant plangrunnlaget… Les mer »