vannkjøring

Nytt kommunalt anlegg kan stå ferdig i 2021:

Vil gi Spæla-bønder vann