Nyoppkjørte løyper fra Grøtsetra, rundt Raudhovden og etterhvert både innover Skaret og Gjevilvassdalen (som bildet viser).

Leide inn tråkkemaskin fra Storlidalen:

Kjørte opp nye løyper i Gjevilvassdalen

Det ble torsdag ettermiddag og kveld kjørt opp skiløyper både på Gjevilvassveien og på alternativer traseer i terrenget.

Det bekrefter Hallvard Storli overfor OPP fredag morgen.

– Ja, jeg ble innleid for å kjøre opp løypene, bekrefter Storli overfor OPP. Han kjøpte i høst inn ny tråkkemaskin som han bruker til å kjøre opp løypenettet i Storlia.

IL Snøhetta har bestemt at det ikke leies ut tråkkemaskiner til oppkjøring av løyper utenom stamløypenettet i Oppdal.

Det ble kjørt opp løype på veien fra Osen til Resset, samt videre utover en nedre trasé mot Gjevilvasshytta fram til Grøtbekken. Det ble også kjørt opp løyper fra Resset til Grøtsetra via en alternativ trasé.

Enhetsleder i Oppdal kommune, Ane Hoel, bekrefter at hun fikk en muntlig henvendelse fra grunneier Ivar Vognild om å få prepare skiløype med tråkkemaskin. Hun sier kommunen vurderte henvendelsen på lik linje med den Arne Ivar Bakk kom med sist helg. Bakk, som driver utleievirksomhet i Gjevilvassdalen, fikk tillatelse fordi han driver en turistbedrift.

Bakk kjørte opp skiløype natt til søndag, den ble brøytet vekk tirsdag.

Oppkjøringen av Osvegen mellom Gjevilvassosen og Resskrysset er registrert på skisporet.no, men ikke de alternative traseene som ble kjørt opp for første gang i går kveld.

De såkalte «brøyterne» har frigitt veien fra Osen til Resset for skiløype også i vinter, men ikke videre utover til Gjevilvasshytta.

Storli kjørte den nedre traseen et par kilometer utover mot Gjevilvasshytta, en trasé flere grunneiere har arbeidet med å etablere som et alternativ til den omstridte løypa på veien.

– Jeg kjørte ut til Grøtbekken, det var greit å kjøre og det blir en fin trasé med litt skogrydding, sier Storli. Grøtbekken ligger midtveis mellom Resset og Gjevilvasshytta.

Den nedre traséen ble brukt av Skienern for mange år siden for å få en rundløype da traséen gikk til Gjevilvasshytta. Senere er traséen flyttet fra Gjevilvassdalen på grunn av løypekonflikten.

Nils Petter Hårstad bekrefter at han har vært med på initiativet til å få preparert skisporet fra Grøtsetra og over Resset.

– Vi vil ha skiløype der det går an så lenge saken pågår. Det kan jo gå år ennå før saken er ferdig, og da kan jo vi ikke være uten løype.

–  Hvordan vil du beskrive forholdene der dere har kjørt?

– Det er mye snø, og kjempefint. Vi har fått flere positive tilbakemeldinger. Det er litt trangt enkelte steder på nedre trasé, så vi må rydde litt. Dessuten er det en bekk like etter der vi svinger av Gjevilvassvegen, men der har vi bygd ei snøbru og må eventuelt legge rør der.

Storli kjørte i går kveld også opp en alternativ løypetrasé langs veien opp Ressbakkene, en trasé som ble gått under befaringen i forbindelse med skjønnsretten i fjor sommer. Her skal løypa kobles opp med løypenettet ved Grøtsetra som kjøres opp nesten daglig.

Flertallet av grunneierne i Gjevilvassdalen ønsker løype på veien, og har motsatt seg alternative traseer.

Derfor blir det ikke løype fra Grøtbekken videre til Gjevilvasshytta, der Trondhjems Turistforening denne uke varsles vil bli stengt utenom vinterferie og påskeferie som følge av manglende skiløype.

Ni grunneiere i Gjevilvassdalen blokkerer for alternativ skiløype i Gjevilvassdalen. Det største røde området på kartet viser at grunneierne Inge Detlie og Arne Ivar Bakk kan blokkere alle skiløyper i dalen.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments