Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (t.h), må på banen for å hjelpe til med å rydde opp i løypetriden i Oppdal en kommune som styres av partifelle Geir Arild Espnes (t.v). Det mener fast hyttegjest Rolf Arne Iversen. Bildet er fra Sp-lederens besøk i fjellbygda under fjorårets valgkamp.
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (t.h), må på banen for å hjelpe til med å rydde opp i løypetriden i Oppdal en kommune som styres av partifelle Geir Arild Espnes (t.v). Det mener fast hyttegjest Rolf Arne Iversen. Bildet er fra Sp-lederens besøk i fjellbygda under fjorårets valgkamp. FOTO: Randi Grete Kalseth- Iversen

Hyttegjest bekymret for løypestriden:

Ber Sp-lederen rydde i løypestrid

Fast hyttegjest i Oppdal håper Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil bidra til å løse løypekonflikten.

Omdømmet til Oppdal er i fritt fall, frykter Rolf Arne Iversen fra Harstad, som har skrevet åpent brev til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om løypestriden i Gjevilvassdalen.

Iversen forklarer bakgrunnen for engasjementet sitt med at han er «fast gjest i Oppdal gjennom svigerfamiliens fritidsbolig i bygda».

Rolf Arne Iversen viser til at Oppdal kommune styres av Sp sammen med V, KrF og SV, og mener det for Sp «vil ta seg svært dårlig ut med et omdømme i fritt fall i en kommune som ved siste valg endret ordfører fra Ap til Sp. Det burde være nok til å gjøre både lokalpolitikere og rikspolitikere i Sp søvnløse», mener han, og legger ved eksempler på avisenes nettartikler om saken. Sist uke var også løypekonflikten omtalt i Dagsrevyen og på nrk.no sine nettsider.

Iversen skriver at «saken er låst og bygdedyret herjer» og fortsetter:

«Som gjest i bygda tar jeg derfor dette initiativet og håper dere på nasjonalt politisk nivå kan bidra.»

Iversen skriver videre:

«Det er noen store og prinsippielle spørsmål som nå begynner å nærme seg nasjonal interesse også i nyhetsbildet: Er virkelig enkeltindividets rettigheter så sterke og viktige at vi ofrer helhetsbildet og sammfunnsbehovene/ønskene på grunneiernes alter?», spør Rolf Arne Iversen.

Her er brevet i sin helhet:

Åpent brev til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Jeg engasjerer meg i denne saken som fast gjest i Oppdal gjennom svigerfamiliens fritidsbolig i bygda.

Det kommunale selvstyret står sterkt, men lokalpolitikere er også ansvarlig for regionale og nasjonale interesser. På den andre siden er lokalpolitikken aktuell for rikspolitikerne slik vi ser gjennom valgkampen til kommunevalget.

-Derfor henvender jeg meg til Senterpartiets leder med håp om positiv tilbakemelding.

I Oppdal kommune, som styres av Sp sammen med V, KrF og SV, er det en større konflikt mellom grunneieres rettigheter og skiløyper. Kort oppsummert ønsker grunneiere brøyting av veier for gevinst-realisering gjennom hytteutbygging. Konsekvensene er at løyper som har vært brukt i 40 år settes i spill slik som i Gjevillvassdalen. Saken er grundig omtalt i lokalpressen og aktuelle referanser er inkludert i dette brevet. https://opp.no/2020/01/naeringsliv/gjevilvasshytta-ma-stenge-ned/

https://opp.no/2020/01/nyheter/dette-er-ikke-god-reklame-for-oppdal/https://opp.no/2020/01/nyheter/dette-er-ikke-god-reklame-for-oppdal/

Samtidig er den positive utviklingen og store hyttebyggingen i Oppdal basert på nettopp bl.a skiløyper. Det er gjort grundige analyser som bekrefter påstanden og den økonomiske betydningen av pågående konflikt. https://opp.no/2020/01/debatt/ansvarsfraskrivelse/

Omdømmet til Oppdal er i fritt fall. Veien ned fra topp-plasseringen på kommunebarometeret kan være kort. https://www.adressa.no/meninger/2019/07/09/Norske-kommuner-kan-lære-av-Oppdal-19450700.ece

For Senterpartiet vil det ta seg svært dårlig ut med et omdømme i fritt fall i en kommune som ved siste valg endret ordfører fra Ap til Sp.

-Det burde være nok til å gjøre både lokalpolitikere og rikspolitikere i Sp søvnløse.

Saken er låst og bygdedyret herjer. Bygda er lita og jeg tror dessverre at mange lokale politikere og involverte aktører har gått seg fast i bunnen av skyttergravene.

-Det taper alle på.

Som gjest i bygda tar jeg derfor dette initiativet og håper dere på nasjonalt politisk nivå kan bidra.  Det er noen store og prinsippielle spørsmål som nå begynner å nærme seg nasjonal interesse også i nyhetsbildet:

Er virkelig enkeltindividets rettigheter så sterke og viktige at vi ofrer helhetsbildet og sammfunnsbehovene/ønskene på grunneiernes alter?

Jeg trodde politikk omhandlet det å ta et samfunnsansvar og trekke de store linjene, eller er det jussen som skal få fritt spillerom og bestemme?

Deres gode kolleger på Oppdal trenger noen gode råd og veiledning ut av hjørnet de har malt seg inn i.

Håper du kan hjelpe.

Kopimail er sendt til media og ordfører i Oppdal.

Vennlig hilsen

Rolf Arne Iversen

Harstad

Vennligst Logg inn for å kommentere