Det var mange som møtte opp under møtet i Hoksengstoggo onsdag kveld.
Det var mange som møtte opp under møtet i Hoksengstoggo onsdag kveld. FOTO: Kerstin Bergenwall

Inviterte lag og foreninger til møte:

Tror på frivilligløft ved museet

Ledelsen ved Oppdalsmuseet har tro på at de får ny fart på det frivillige arbeidet etter fullsatt møte med lag og foreninger.

– Det var et veldig positivt møte, sett fra vår side, sier leder for Oppdal kulturhus Inge Lauritzen til OPP etter onsdagens møte.

Kulturhusforetaket, som driver Oppdalsmuseet, inviterte bygdas lag og foreninger for å fortelle om museets satsingsområder, og for å presentere strategien for å få flere frivillige til å engasjere seg.

Høsten 2018 var det mange frivillige som la ned arbeidet sitt i protest mot måten museet ble drevet på, og strategiske avgjørelser som ble tatt.

I kjølvannet av uroen ble ansatte sykmeldt og det ble tatt politisk initiativ for å tilbakeføre museet til kommuneadministrasjonen, men dette førte ikke frem. Kommunestyret ønsket å beholde dagens organisering.

– Vi kan diskutere ting i årevis, og det har vært gjort feil, også fra min side, men vi må legge det som har vært bak oss og se fremover, sier kulturhussjefen om statusen i dag.

I følge kulturhusledelsen var det 42 fremmøtte på onsdagens møte, representanter både fra lag og foreninger som var spesielt invitert, men også privatpersoner.
Målet var se på hvordan frivillige lag og foreninger kan bruke museet.

Avdelingsleder Heidi Pawlik Carlson, styreleder ved Oppdalsmuseet Ingrid Grøtte Johansson og Lauritzen hadde innlegg. Det ble lagt opp til workshop og drøftinger om museets fremtid.

– Har dere nå fått på beina en ny gruppe frivillige?

– Vi har ingen ny gruppe ennå, men vi har drøftet at vi ønsker å legge opp arbeidet på en ny måte der det ikke blir faste dager i uka der frivillige kan møte opp. Det blir mer prosjektrettet, der flere mindre grupperinger kan bidra der de ønsker, pensjonister, arbeidsledige, ungdommer og andre. Vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker frivillige på museet som vil dele sin kunnskap og kompetanse, sier Lauritzen.

Han opplyser at Aleksander Fjellvang nå er fast ansatt som håndverker ved Oppdalsmuseet i 80 prosent stilling og vil få ansvaret for bygningsmassen. Han overtar etter Jostein Ervik som er blitt pensjonist.

– Er den gamle konflikten rundt de frivillige nå lagt død?

– Det kan godt hende at det fortsatt er noe sårhet og at noen synes saken ikke har fått et ønsket utfall, men etter flere møter med de det gjelder har vi blitt enige om å rette blikket fremover, sier kulturhussjefen og legger til at det kun var én deltager som mot slutten av møtet onsdag ytret seg negativt.

Det ble presentert planer for nye satsingsområder fremover. I Radio E6 onsdag morgen fortalte Heidi Pawlik Carlson om noe av planene fremover, og målet om å få lag og organisasjoner til å legge arrangement på museet og bidra med frivillig innsats.

– Det blir historiekvelder, samlinger der det deles dikt, strikkekafé, og visekvelder, det siste er nytt for året. Så blir det ulike prosjekter knyttet til forvaltning av samlingene og andre større arrangement, sa Pawlik Carlson.

Inge Lauritzen sier at ledelsen er opptatt av å ta vare på museet som en møteplass.

– Det skal være mulig å stikke innom og ta en kaffekopp og prate om løst og fast.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer