Tunnelløp nummer to er godt synlig i terrenget.
Tunnelløp nummer to er godt synlig i terrenget. FOTO: Tore Krokann, Statens vegvesen.Bilde 1 av 3
Bygging av landkaret på sørsida for en ny Hovsbru er kommet godt i gang.
Bygging av landkaret på sørsida for en ny Hovsbru er kommet godt i gang. FOTO: Lars Erik Sira, Statens vegvesen.Bilde 2 av 3
Slik ser Soknedalstunnelen ut inni i starten av februar. Mye er ferdig, men fortsatt gjenstår mye arbeid.
Slik ser Soknedalstunnelen ut inni i starten av februar. Mye er ferdig, men fortsatt gjenstår mye arbeid. FOTO: Lars Erik Sira, Statens vegvesen.Bilde 3 av 3

Slik er framdriften på tunnel og vei i Soknedal:

Åpner 6,6 km ny E6 i høst

Arbeidet med ny tunnel og ny E6 gjennom Soknedal går etter planen og skal stå ferdig i høst.

– Framdriften på ny E6 gjennom Soknedal er god, og vi er godt i rute til å kunne åpne nyvegen høsten 2020, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

I en pressemelding forteller Johnsen om framdriften på arbeidet med den 6,5 kilometer lange strekningen, inkludert den 3,6 kilometer lange Soknedalstunnelen.

TO KM ÅPNET: Den to kilometer lange strekningen sør for Soknedal sentrum åpnet med to felt i november. På denne delen gjenstår å bygge ferdig de to siste feltene på deler av strekningen og å legge det siste laget med asfalt til våren.

SOKNEDALSKRYSSET: Dette er i stor grad ferdig, nå gjenstår det å bygge avkjøringsrampe fra nord. Fra Soknedalskrysset i retning tunnelen pågår vegbyggingen for fullt. Også nord for Soknedalstunnelen er det hektisk vegbygging.

SOKNEDALSTUNNELEN: Elektroarbeidene utføres av E6 Elektro, som er et arbeidsfellesskap bestående av flere lokale elektrobedrifter og et regionalt og et nasjonalt firma. Elektroarbeidene i tunnelen startet opp i desember og skal pågå hele vinteren og våren.

– Etter at alt arbeidet er ferdig, skal vi gjennomføre en omfattende fullskalatest av alle systemer for å sikre god driftsstabilitet. Vi planlegger å starte testing i løpet av mai og utover, sier Johnsen.

TUNNELLØP NUMMER TO: Høsten 2019 inngikk Nye veier og Statens vegvesen en avtale om å forberede et framtidig tunnelløp nummer to i Soknedalstunnelen. Det har vært gunstig å utføre dette arbeidet mens fylkesvegen over tunnelportalene har vært midlertidig lagt om. Den siste tida er forskjæringa og om lag 15 meter av tunnelløpet sprengt ut. Arbeidet med å støpe tunnelportalen er i gang.

Når arbeidet med tunnelløpet er ferdig, blir lokalvegen (fv. 6566) lagt tilbake i sin opprinnelige trase over tunnelportalene. Det skal også bygges gang- og sykkelveg på strekningen, samt legges kommunale vann- og avløpsledninger.

NY HOVSBRU: Arbeidet med å bygge den nye Hovsbrua i Soknedal sentrum er også godt i gang. Den gamle brua erstattes av ei ny bru litt oppstrøms den gamle, som ifølge Johnsen gir et bedre kryss..

– Dette er et resultat av at prosjektet er styrt på en god måte, slik at vi har midler også til ei flott ny bru.

– Hovedentreprenør AF har frist på seg til å gjøre ferdig brua i mai 2021, men vi håper og tror at den kan være ferdig i løpet av året. Spesielt myke trafikanter vil få god nytte og bedre sikkerhet med den nye brua, sier Johnsen.

Når nybrua er ferdig, vil dagens bru bli revet.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer