Tunnelløp nummer to er godt synlig i terrenget.
Tunnelløp nummer to er godt synlig i terrenget. FOTO: Tore Krokann, Statens vegvesen.Bilde 1 av 3
Bygging av landkaret på sørsida for en ny Hovsbru er kommet godt i gang.
Bygging av landkaret på sørsida for en ny Hovsbru er kommet godt i gang. FOTO: Lars Erik Sira, Statens vegvesen.Bilde 2 av 3
Slik ser Soknedalstunnelen ut inni i starten av februar. Mye er ferdig, men fortsatt gjenstår mye arbeid.
Slik ser Soknedalstunnelen ut inni i starten av februar. Mye er ferdig, men fortsatt gjenstår mye arbeid. FOTO: Lars Erik Sira, Statens vegvesen.Bilde 3 av 3

Slik er framdriften på tunnel og vei i Soknedal:

Åpner 6,6 km ny E6 i høst

Arbeidet med ny tunnel og ny E6 gjennom Soknedal går etter planen og skal stå ferdig i høst.

– Framdriften på ny E6 gjennom Soknedal er god, og vi er godt i rute til å kunne åpne nyvegen høsten 2020, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

I en pressemelding forteller Johnsen om framdriften på arbeidet med den 6,5 kilometer lange strekningen, inkludert den 3,6 kilometer lange Soknedalstunnelen.

TO KM ÅPNET: Den to kilometer lange strekningen sør for Soknedal sentrum åpnet med to felt i november. På denne delen gjenstår å bygge ferdig de to siste feltene på deler av strekningen og å legge det siste laget med asfalt til våren.

SOKNEDALSKRYSSET: Dette er i stor grad ferdig, nå gjenstår det å bygge avkjøringsrampe fra nord. Fra Soknedalskrysset i retning tunnelen pågår vegbyggingen for fullt. Også nord for Soknedalstunnelen er det hektisk vegbygging.

SOKNEDALSTUNNELEN: Elektroarbeidene utføres av E6 Elektro, som er et arbeidsfellesskap bestående av flere lokale elektrobedrifter og et regionalt og et nasjonalt firma. Elektroarbeidene i tunnelen startet opp i desember og skal pågå hele vinteren og våren.

– Etter at alt arbeidet er ferdig, skal vi gjennomføre en omfattende fullskalatest av alle systemer for å sikre god driftsstabilitet. Vi planlegger å starte testing i løpet av mai og utover, sier Johnsen.

TUNNELLØP NUMMER TO: Høsten 2019 inngikk Nye veier og Statens vegvesen en avtale om å forberede et framtidig tunnelløp nummer to i Soknedalstunnelen. Det har vært gunstig å utføre dette arbeidet mens fylkesvegen over tunnelportalene har vært midlertidig lagt om. Den siste tida er forskjæringa og om lag 15 meter av tunnelløpet sprengt ut. Arbeidet med å støpe tunnelportalen er i gang.

Når arbeidet med tunnelløpet er ferdig, blir lokalvegen (fv. 6566) lagt tilbake i sin opprinnelige trase over tunnelportalene. Det skal også bygges gang- og sykkelveg på strekningen, samt legges kommunale vann- og avløpsledninger.

NY HOVSBRU: Arbeidet med å bygge den nye Hovsbrua i Soknedal sentrum er også godt i gang. Den gamle brua erstattes av ei ny bru litt oppstrøms den gamle, som ifølge Johnsen gir et bedre kryss..

– Dette er et resultat av at prosjektet er styrt på en god måte, slik at vi har midler også til ei flott ny bru.

– Hovedentreprenør AF har frist på seg til å gjøre ferdig brua i mai 2021, men vi håper og tror at den kan være ferdig i løpet av året. Spesielt myke trafikanter vil få god nytte og bedre sikkerhet med den nye brua, sier Johnsen.

Når nybrua er ferdig, vil dagens bru bli revet.

Vennligst Logg inn for å kommentere