Det kjøres opp løyper langs Skarvatnet.
Det kjøres opp løyper langs Skarvatnet. FOTO: Dale Maskin

Grunneier åpner opp langs Skarvatnet:

Landet avtale – sikrer skiløypa

Grunneier og Oppdal kommune har inngått avtale som gjør at det nå blir sammenhengende skiløype langs Skarvatnet.

Grunneier Haldor Toftaker og Oppdal kommune ved ordføreren har torsdag 13. februar inngått avtale om at det kan legges skiløype over Toftakers eiendom ved Skaret.

Denne skiløypa er en del av stamløypenettet ved Skarvatnet. Avtalen sikrer sammenhengende løype langs Skarvatnets vestside.

Det har ikke vært preparert skiløype over eiendommen i vinter, en strekning på drøyt 300 meter. Nå blir det en etterlengtet skiløype før vinterferien. Hittil i vinter har skiløpere selv tråkket opp løype på den omtalte strekningen.

«Ordføreren i Oppdal er glad for at Toftaker og Oppdal kommune er kommet til enighet om løypelegging for inneværende vintersesong, med en åpen mulighet for å få dette til også for neste sesong.», uttaler Geir Arild Espnes i en pressemelding.

I dagens OPP bekrefter brøyternes advokat Ivar Chr. Andersskog at det har blitt jobbet med avtalen som sikrer en sammenhengende løype langs hele Skarvatnet.

Men ordføreren erkjenner i pressemeldingen at det har vært utfordringer underveis.

«Dette har kommet i orden til tross for at Toftaker sier han har nølt fordi det er begått hærverk på hans eiendom med hogging av trær uten hans samtykke. Det er også blitt lagt løype inn på hans eiendom til tross for at han har sagt at dette ikke var aktuelt inneværende sesong.»

«Både Toftaker og ordfører er glade for at det er kommet til enighet om en avtale om løypelegging for resten av denne skisesongen, og håper at dette også kan skje for andre løyper.»

Det utdypes ikke i pressemeldingen hva som menes med dette.

I Gjevilvassdalen blir det ikke preparert skiløyper på Gjevilvassveien i vinter fordi grunneiere vil brøyte veien.

Som OPP skriver i dag er det etablert et nytt løypelag som tidligere i vinter har lagt løype i en ny trasé over Resset og videre i en nedre trasé mellom Gjevilvassveien og Gjevilvatnet utover til Grøtbekken.

Der har andre grunneiere, som vil ha løype på veien, sagt nei til sporlegging over sine eiendommer videre ut til Gjevilvasshytta.

Vennligst Logg inn for å kommentere