Ingvild Vikan (SV).
Ingvild Vikan (SV).

SV vil etablere hyttevakthold

Oppdal SV mener Oppdal kommune må gå i dialog med hytteforeningene og etablere et felles vakthold for eiendommene til alle de som nå ikke kommer seg på hytta.

SV vil hjelpe hytteeiere som ikke kommer seg på hytta.

Det statlige pålegget om forbud mot å bruke hyttene må overholdes. Ingen, verken kommunen eller hyttefolket ønsker dette påbudet, men det er helt nødvendig skal vi begrense smittespredning av viruset Covid-19.

Det er samtidig viktig at vi tar vare på det gode forholdet mellom kommunen og hyttefolket. Kommunen må gå i dialog med hytteforeningene og samarbeide om et felles vakthold for eiendommene til alle de som nå ikke kommer seg på hytta.

SV vet det er arbeid på gang for å få til et vakthold ved hjelp av naboer og politi. Dette er vel  og bra, men skal det bli noe system på vaktholdet må det leies inn et vaktselskap som tar ansvar for ettersyn av alle de 4000 hyttene i Oppdal.  Noen hytter ligger langt fra fastboende og ganske spredt rundt om i kommunen.

SV mener at det økonomiske for eksempel kan løses ved at hytteforeningene og kommunen deler utgiftene i samarbeid med eventuelt tilskudd fra staten.

Ingvild Vikan, Oppdal SV

Vennligst Logg inn for å kommentere