Erik Sæther i NRKs Debatten, tordag kveld.
Erik Sæther i NRKs Debatten, tordag kveld. FOTO: NRK skjermdump

Regjeringen med krisetiltak for 6,5 milliarder:

Erna lyttet til Erik

Kommunene får 250 millioner kroner i krisehjelp, og både skatte- og permitteringsregler endres i regjeringens økonomiske tiltakspakke for koronakrisen.

Totalt vil krisepakken koste staten 6,5 milliarder kroner.

– Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet det blir verre før det blir bedre, sa Jan Tore Sanner under pressekonferansen fredag.

Regjeringen endrer blant annet permitteringsreglene. Perioden arbeidsgiver betaler, blir redusert fra 15 til 2 dager.

Det var blant kravene hotellsjef Erik Sæther ved Oppdal turisthotell stilte til statsminister Erna Solberg i den direktsendte Debatten på NRK torsdag kveld.

Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av virusepidemien. Til sammen vil tiltakene koste staten 6,5 milliarder kroner.

Dette er tiltakene som settes i verk:

* Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dette varer fram til 31. oktober. Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.

* Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

* Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

* Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai.

* Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner.

* Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. Dermed kan pensjonerte helsearbeidere bidra i kampen mot koronautbruddet uten å miste pensjonskroner.

* Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.

* Regjeringen vurderer også midlertidig utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for bedrifter.

Dermed fikk Erik Sæther gjennomslag for noen av kravene om endring av permitteringsreglene og en utsettelse av innbetalingen av skatter og avgifter som han fremmet overfor statsministeren. Hotellsjefen tok også til orde for en reversering av momsøkningen som skal endres fra åtte til 12 prosent.

– Vi kan ikke leve med dette. Nå trenger vi en økonomisk dugnad der staten går foran. Vi som næringsaktører er klare, de ansatte er klare og de lokale myndigheten er er klare for det, sa Sæther i Debatten.

I Radio E6 torsdag morgen fikk Sæther spørsmål om hvor lenge turisthotellet tåler å stå i virus-krisen.

–  Dette tåler vi ikke, var hans kontante svar.

NHO er ikke fornøyd og NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener bedriftene sitter igjen med en for stor del av regningen i regjeringens krisepakke.

– Vi fikk flere viktige avklaringer i dag, men det er ikke nok. Bedriftene blir sittende med en så stor del av regningen at arbeidsplasser står i fare, sier Almlid i en skriftlig kommentar til NTB.

Regjeringen øker dessuten skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020.

– Kommunene står foran store utfordringer. Med mange smittede eller i karantene kan det bli vanskelig å levere nødvendige tjenester til innbyggerne, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments