Oppdal Spekemat står bak Oppdal Smak og behag, og deltar på Oi! Trøndersk matfestival.
Småskalaprodusenter kan søke på midlene fra fylkeskommunen. Illustrasjonsbildet er fra Oppdal Smak og behag.

Korona-tiltak fra Trøndelag fylkeskommune:

Gir 9 mill. til småbedrifter

Trøndelag fylkeskommune vil hjelpe småaktører innen reiseliv, kultur og lokalmat-produksjon i korona-krisen.

Gjennom den fylkeskommunale ordningen BIO Trøndelag, som står for «bedriftsintern opplæring», legges det ni millioner kroner på bordet, opplyser Trøndelag fylkeskommune på sin hjemmeside.

Gjennom BIO Trøndelag kan aktørene søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som et tiltak for å styrke kompetanse for å motvirke en krevende markedssituasjon. Ordningen skal utvikles i samarbeid med næringslivet og kompetanse-tilbyderne i Trøndelag, skriver fylkeskommunen.

Fylkesutvalget får saken på sitt bord tirsdag.

Av innstillingen til fylkesutvalget går det frem at ordningen skal prioritere småaktører i spesielt utsatte bransjer. I første rekke gjelder det opplevelsesnæringer, reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen.

Målet er å få opp ordningen så raskt som praktisk mulig.

Mandag gjennomførte fylkeskommunen et samhandlingsmøte med NHO, LO, KS, Innovasjon Norge, NAV og de sentrale finansaktørene i fylket. Planene for BIO Trøndelag ble godt tatt imot av aktørene.

–  Dette er nok et eksempel på at samarbeidet mellom partene fungerer når det virkelig gjelder. Vi er på vegne av bedriftene svært fornøyd med at dette kommer og at det vil bli rigget for å raskt kunne komme til nytte for ansatte og bedrifter, sier regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag.

Det skal lages et eget søknadsskjema for BIO Trøndelag i portalen regionalforvaltning.no, og ordningen skal være både effektiv og attraktiv for målgruppa.

– Tilbydere av etter- og videreutdanning må også forberede seg på oppdrag, samtidig som fylkeskommunen kan bidra til å samordne kompetansetilbud til bedrifter med like opplæringsbehov, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag fylkeskommune.

For 2020 fikk Trøndelag opprinnelig 4,75 millioner statsbudsjett-kroner til ordningen bedriftsintern opplæring, som tidligere ble administrert av NAV. Den nasjonale BIO-bevilgningen er økt med 50 millioner kroner for 2020, som 1 av 10 prioriterte tiltak i regjeringens første tiltakspakke i korona-situasjonen. Av den samlede bevilgningen på 105 millioner kroner får Trøndelag om lag ni millioner kroner til BIO Trøndelag, opplyser fylkeskommunen.

Mer om saken i Radio E6 tirsdag fra kl. 09.00!

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer