PÅ LESVOS: En ung gutt får sitte på en sykkel i flyktningeleiren Moria.
A migrant boy sits on a bicycle at Moria refugee camp on the northeastern Aegean island of Lesbos, Greece, Monday, Feb. 24, 2020. Protest groups on three eastern Greek islands have begun setting up blockades aimed at stopping the government from building new migrant detention centers. (AP Photo/Michael Varaklas) FOTO: AP

Ingvild Vikan (SV)vil legge press på regjeringens flyktningepolitikk:

Ba om mottak for mindreårige

Ingvild Vikan (SV) er misfornøyd med regjeringens flyktningepolitikk, og ba i en interpellasjon om at Oppdal burde vurdere et flyktningemottak for enslige mindreårige.

Vikan ville legge press på statsministeren for å evakuere barna fra Moira-leiren. Hun ønsket også at Oppdal skulle se på muligheten for å delta i internasjonale samarbeid som for eksempel SolidarityCities for å avhjelpe med forholdene i Moria‐leiren

– Det sitter nå 19.000 personer i Moria‐leiren på Lesbos i Hellas. En leir som er beregnet på 3000. Det er uutholdelige forhold i leiren, spesielt for barna. Situasjonen er prekær, og det er snakk om akutte behov. Dehydrering, elendige hygieniske forhold, sult og drap er dagligdags og sikkerhetssituasjonen er såpass vanskelig at humanitære organisasjoner må begrense sin virksomhet i området, sa Vikan, og viste i inerpellasjonen til at flere kommuner, slik som Trondheim og Stavanger, i sine kommunestyrer har vedtatt opprop til regjeringen og gått inn for forskjellige typer støtte.

– Oppdal kommune har etter det vi kjenner til kompetanse og kapasitet til å ta imot flere enslige mindreårige. I 2015 var det planlagt et slikt mottak i Oppdal. Planene ble skrinlagt, fordi regjeringen strammet inn på Norges innvandringspolitikk. Norske kommuner har mottakskapasitet til å ta mot flere mindreårige, også i Oppdal.

Hun la til:

– Vi i Oppdal kan ikke redde alle, men vi kan ikke sitte å se på at barn lider. Vi kan oppfordre regjeringen til å endre sin flyktningpolitikk slik at vi kan utnytte den ubrukte mottakskapasiteten som finnes i flere kommuner, deriblant i Oppdal.

Videre bør vi se på om det er ulike former for samarbeid med Lesbos og leiren som vi i Oppdal kan bidra med, for eksempel SolidarityCities. Ordningen er initiert avordføreren i Athen for å få byer og tettsteder til å samarbeide for å håndtere flyktningestrømmen.

Blant annet driver Trondheim kommune i dag en barnehage i Moria‐leiren.

Norge yter betydelig

Ordfører Geir Arild Esnes takket Vikan fra talerstolen for at hun tok opp denne store humanitære krisen.

Han svarte slik på interpellasjonen:

– Ordføreren har gjort seg kjent med forholdene i Morialeiren på Lesvos og alt det som foregår der. Slik sett er ordføreren sympatisk til interpellantens bekymring og forslag, og vil gjerne hjelpe til. Det som ordføreren synes er problematisk er at vi har magrere kunnskapsgrunnlag enn bistandsmyndighetene og utenriksdepartementet og at det er en viss fare for å gå i veien.

Han viste til at norske myndigheter allerede yter en betydelig innsats i Hellas, og sammen med de andre EØS-landene arbeider Norge med flyktninger i Hellas og inkludert Lesvos.

– Det omfatter botilbud og andre nødvendige tjenester spesielt til enslige mindreårige og andre sårbare grupper av asylsøkere. Mottakssentrene på de greske øyene drives av greske myndigheter, og de må påse at driften og tilgangen på basistjenester er i samsvar med standarder og retningslinjer fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Deler av den norske støtten går til UNHCR og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Norge har også styrket UNHCR i Hellas blant annet med ekspertise for å bidra til å utvikle systemet for håndtering av flyktninger og migranter. Hellas får også utstrakt bistand fra EU til å håndtere situasjonen, forklarte ordføreren, og la til:

– Jeg tror alle forstår den vanskelige situasjonen ikke bare de som er der, men også vi som samfunn befinner oss i.

Han viste til at støtten til Hellas kommer i tillegg til Norges humanitære engasjement i Syra og regionen for øvrig. Og Norge har også lang tradisjon for å ta imot kvoteflyktninger gjennom FN.

– Dette gjør oss som land til en av de største mottakerne av kvoteflyktninger i forhold til vårt befolkningstall.

Han la til at situasjonen i Morialeiren er en felles europeisk problem som må løses ved felles europeisk innsats.

– Norge bidrar betydelig i denne dugnaden.

– Forstår alvoret

Vikan fastholdt ønsket om å gjøre mer.

– Alle deler vi bekymringen for denne situasjonen. Likevel tror jeg vi kunne gjort mer. Situasjonen har forandret seg veldig, bare på noen dager har det kommet flere tusen til Lesvos.

– Vi har kapasitet til å ta imot flere enslige mindreårige, og jeg vil appellere til at dere stemmer for forslaget, sa Vikan.

– Jeg håper dere skjønner at jeg forstår alvoret, sa ordfører Espnes.

– Jeg har likevel svart på hvorfor jeg mener Oppdal kommune ikke skal ha noe vedtak på denne saken. Vi sitter med manglende innsikt i hva som er løsningen. En kommune skal være forsiktig i å blande seg i dette.

Han viser til at det er en møysommelig prosess for å bygge opp et miljø som kan håndtere problematikken som følger med disse ofte traumatiserte menneskene.

– Vår administrasjon og politiske apparat skal arbeide lokalt med det som skjer her, ville snart fått kapasitetsproblemer, sa Espnes, og ønsket ikke at Vikan forslag skulle behandles.

Vikan fikk med seg 2 fra MDG, 1 fra Krf og 1 fra Venstre, og dermed ble ikke interpellasjonen tatt opp til behandling.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments