Ordfører Geir Arild Espnes
Ordfører Geir Arild Espnes FOTO: Per Ole Aalberg

Karantene for alle som reiser ut – forbud mot å komme og overnatte:

Siste: Nå stenges Oppdal

Oppdal kommune trosser anbefalinger fra myndighetene og innfører lørdag karantene for alle oppdalinger som reiser utabygdes. Turistbygda forbyr også folk å overnatte i Oppdal den neste uka for å hindre koronasmitte.

Det er de drastiske tiltakene krisestaben i kommunen med kommuneoverlegen i spissen vil iverksette. Den lokale forskriften innføres fra og med klokka 12.00 lørdag 21. mars og til lørdag 28. mars klokka 12.

– Dette gjør vi fordi myndighetene ikke har lyttet til rådene fra hyttekommunene og laget en forskrift med et forbud for hytteeiere som gjorde situasjonen vanskeligere enn før.

Det sier ordfører Geir Arild Espnes til OPP fredag ettermiddag.

Forskriften i Oppdal iverksettes stikk i strid med de siste rådene fra både helsemyndigheter og justisministeren i Norge.

Folkehelseinstituttet og justisminister Monica Mæland har i dag begge gått ut og advart mot slike lokale forskrifter som blant annet Sunndal og Rennebu kommuner har iverksatt tidligere.

Oppdal går imidlertid enda lenger, ettersom man «stenger» grensen også nordover.

Det betyr at oppdalinger som tenker seg til Trondheim de neste dagene – eller besøke noen i Rennebu  – må gå rett i karantene når de kommer tilbake til Oppdal.  Likeledes nekter Oppdal kommune nå alle tilreisende å overnatte i bygda.

I forskriften i Oppdal gjøres det unntak fra karantene for de som dagpendler til annen kommune, eller av helsemessige årsaker må dra utenfor bygda til undersøkelser.

– Ville dere innført denne forskriften om det ikke var åpnet for et unntak fra hytteforbudet der friske folk fra familier med smittede personer kunne dra på hytta?

– Ja, jeg tror ikke det ville skapt så store reaksjoner om det ikke hadde vært gitt unntak, sier Espnes.

Kommuneoverlegen i Oppdal mener myndighetene ikke går langt nok i tiltak for å begrense smitten fra å spre seg i Norge.

– Dette gjøres rett og slett for å begrense koronasmitten inn i bygda, og vi har hatt tett dialog med Rennebu kommune om dette, sier Espnes om forskriften kommuneoverlege Arne Opdahl i Rennebu innstendig ba Oppdal kommunes kommuneoverlege iverksette i et utspill i OPP torsdag.

Kommuneoverlege i Oppdal er Opdahls egen datter, Kirsten Vikan Opdahl.

Med andre ord: Den neste uka er beskjeden til oppdalinger at de ikke skal reise ut. Til alle andre: ikke kom hit hvis du skal overnatte.

– Ja, det er det vi har sagt hele tiden, bli ved tuftene. Det er det myndighetene også har sagt, det er kjempeviktig å unngå for mye reising.

Det har vært tett kontakt mellom Oppdal og Rennebu i løpet av dagen og i en felles uttalelse heter det:

«Ordførerne i Rennebu og Oppdal er dypt bekymret for den nye «hytteforskriftens» påvirkning på smittespredningssituasjonen i våre kommuner. Hytteforskriften gir mulige smittebærere, mennesker med en påvist smittet i familien, tillatelse til opphold på hytta, mens den smittede blir igjen heime. Dette gir innreise av potensielle smittebærere til våre kommuner med et sårbart og lokaltilpasset helsevesen. Resultatet synes med dette å være det motsatte av det en ønsket å oppnå.»

Espnes har også hatt kontakt med Vinje kommune, en annen stor hyttekommune, som nå iverksetter en lignende forskrift.

Forskriften varer foreløpig i én uke.

– Det er ikke sikkert dette er den beste måten å løse det på. Men det gir oss mulighet til å se om det fungerer eller om vi må gjøre om på ting, sier Espnes.

Her er vedtaket og kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahls begrunnelse:

Kommuneoverlegen i Oppdal kommune fatter følgende vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen fredag 20.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, jfrfjerde ledd:

1)  Alle som tar opphold i kommunen, dvs. overnatter i kommunen etter reiser utenfor kommunegrensene ilegges hjemmekarantene i 14 dager.

2)  Personer som er tilreisende fra områder utenfor kommunens grenser og som ikke har fast bolig/bosted eller arbeidssted i kommunen, forbys å overnatte i kommunen.

Bestemmelsene gjelder ikke for nødetater.

Personer som av helsemessige årsaker reiser til undersøkelser og kontroller og som ikke overnatter utenfor kommunens grenser, unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Det oppfordres til at timer som kan utsettes blir utsatt. Unntaket gjelder også for ledsager dersom det er nødvendig.

Personer som eventuelt dagpendler i egen bil til en annen kommune unntas fra karantenekravet. De personer dette gjelder innprentes plikten til ikke å utsette seg for smittesituasjoner i nabokommunen. Dvs. at det er strengt regime på at dagpendlingen kun gjelder dirkete til/fra hjemmet/jobbsted.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 21.03.2020 klokka 12.00 og gjelder frem til og 28.03.2020 klokka 12.00

Klage over dette vedtaket avgjøres av Fylkesmannen i Trøndelag, jfr. Smittevernloven § 8-3.

 

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge.

Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. Som angitt tidligere har Folkehelseinstituttet angitt at epidemien på nasjonalt nivå har gått over i fase 2. Dette er etter min vurdering ikke tilfellet for Oppdal kommune. I den nåværende situasjonen er det derfor min vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i Oppdal kommune.

Kommuneoverlegen anser vilkårene i Smittevernloven § 4-1 bokstav d som oppfylt. Tiltakene er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom og motvirke at den blir overført. Vedtaket er nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Folkehelseinstituttet har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet.

Vedtaket er derfor etter min vurdering forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering.   Kommuneoverlegen vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse og er nødvendig av hensyn til smittevernet i kommunen. Dette for i så stor grad som mulig å kunne opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommunen.  I det ligger det også at St.Olavs hospital skal ha så gode forutsetninger som mulig for å sikre nødvendig helsehjelp til befolkningen i opptaksområdet.

 Kirsten Vikan Opdahl, kommuneoverlege Oppdal

6 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
HJELMELAND EGIL
HJELMELAND EGIL
4 måneder siden

Slik jeg leser vedtaket, så er det fritt fram for alle i Norge å komme på dagsbesøk til Oppdal. Mens oss innbyggere i Oppdal blir satt i karantene bare vi har satt foten utenfor kommunegrensen. Er dette virkelig det som er ment?

LISBET JÆRE
LISBET JÆRE
4 måneder siden

Både justisministeren, helseministeren og Folkehelseinstituttet fraråder at kommunene lager strengere regler enn de nasjonale. Det er nok usikkerhet som før, om ikke kommunen skal leke med jussen her, og komme med egne tiltak. Oppdal kommune bør høre på nasjonale råd.

HJELMELAND EGIL
HJELMELAND EGIL
4 måneder siden

Og hva er kommentaren til at professor Hans Petter Graver mener at «Kommunene har ingen som helst hjemmel til å pålegge friske personer karantene fordi de har vært på reise andre steder i Norge. » Hvis dette er i virkeligheten bare er en henstilling, hadde det ikke vært klokere å komme med en henstilling som virker litt mer rimelig, som for eksempel: «Unngå reiser til kommuner som ikke grenser direkte til Oppdal. Vi ønsker ikke besøk fra innbyggere av kommuner som ikke grenser direkte til Oppdal. «?

GORSETH KJELL
GORSETH KJELL
4 måneder siden

PASS PÅ ! oppdal kommune grenser til følgende kommuner – dovre,lesja.folldal.tynset,rennebu,sunndal surnadal og rindal . om noen skulle være så uheldig å komme for langt ned i gåura – for langt forbi grønbakken – for langt på nerskogen eller havne på ulsberg for ikke å snakke om du er på skitur og kommer en meter over disse grensene MÅ DU ifølge «vår» ordfører belage deg på 14 dagers hjemmekos !

OLE ERIK VOGNILD
OLE ERIK VOGNILD
4 måneder siden

Hvordan kan det ha seg at redaktøren omtaler vår øverste helsemyndighet i Oppdal i flertall- kommuneoverlegene? Så vidt vites har Oppdal bare en kommuneoverlege, normalt i 40% stilling.