Kommunedirektør Ole Bjørn Moen sitter i krisestab.
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen sitter i krisestab. FOTO: Per Roar Bekken

Vil gi ett unntak fra hytteforbudet:

Vil oppheve karanteneplikten

Kommunedirektøren vil lytte til regjeringen og oppheve karantenen for oppdalinger som reiser ut av bygda – og åpne opp for ett unntak fra hytteforbudet.

Det går fram av en ekstrasak som formannskapet i Oppdal får på bordet torsdag.

Formannskapet møtes for første gang etter at koronatiltakene ble iverksatt for fjorten dager siden, og har fått delegert myndighet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

Lørdag innførte Oppdal kommune strenge lokale bestemmelser for å hindre spredning av koronaviruset.

Fra da av ble oppdalinger som reiser ut av kommunen ilagt fjorten dagers karantene. Samtidig ble det iverksatt forbud mot å overnatte i Oppdal for utenbygdsboende.

Forskriften som ble iverksatt av kommuneoverlegen gjelder fram til lørdag, men nå skal politikerne ta stilling til om forskriften skal videreføres.

Det er enhetsleder Ane Hoel i plan og forvaltning, som har utredet saken på vegne av kommunedirektøren. Innstillingen går på at karantenen for oppdalinger ikke videreføres – men at overnattingsforbudet skal forlenges til 3. april.

Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegen i at det var nødvendig å innføre karanteneplikt sist fredag. Siden har statlige myndigheter gitt klar beskjed om at de ikke ønsker slike lokale regler som hindrer bevegelse mellom kommuner, som mange kommuner har innført blant annet i Nord-Norge.

«Kommunedirektøren ønsker å etterkomme statlige myndigheters ønske, og vil ikke råde formannskapet å videreføre karanteneplikten for Oppdals innbyggere. En vil heller gå ut med sterke anbefalinger om at personer som har vært utenfor kommunen tar ekstra hensyn og er bevisst at man ved å reise kan ha fått overført smitte uten å ha symptomer.», heter det i begrunnelsen.

Les innstillingen her!

ÅPNER FOR UNNTAK

Derimot vil kommunedirektøren ha strengere hytteforbud enn det staten legger opp til. Staten åpner i sin forskrift for at at familier med en smittet person i byen, kan reise på hytta i Oppdal. Det vil ikke kommunedirektøren ha noe av.

«Det er svært sannsynlig at personer som bor i samme husstand som en som er påvist smittet, også selv er smittet.», heter det.

Oppdal har i dag kun seks smittetilfeller, alle knyttet til bryllupsselskapet for tre uker siden.

Å åpne opp for at tilreisende kan overnatte i kommunen mener kommunedirektøren vil gjøre at Oppdal kan miste kontrollen over smittesituasjonen, at flere innenfor helse blir smittet og at belastningen på sykehusene øker.

Kommunedirektøren mener smittevernhensyn også veier tyngre enn hensynet til næringslivet som mister mye omsetning på hytteforbudet.

Derimot vil kommunedirektøren åpne opp for at utenbygdsboende familiemedlemmer til eldre og syke i Oppdal kan få komme til Oppdal og overnatte – for å pleie sine nærmeste. Det blir også gjort unntak for personer i andre kommuner som er biologiske foreldre til fosterbarn i Oppdal og skal på samvær.

Det åpnes som i forskriften sist lørdag også for at utenbygdsboende kan komme på dagsturer til Oppdal. Men disse oppfordres til ikke å besøke våre butikker og ellers holde god avstand til andre mennesker».

Smittevernloven gir kun mulighet til å gjøre vedtak for sju dager av gangen. Kommunedirektøren vil gjøre en ny vurdering mot neste helg.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments