Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes (Sp)
Ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes (Sp)

Tre nye er virustestet og det jobbes fortsatt med å bemanne koronasenteret:

– Viser hvor sårbare vi er

Ordfører Geir Arild Espnes sier kommunen strever med å få bemannet det nyopprettede koronasenteret.

Tre nye pasienter ble testet for koronavirus i Oppdal tirsdag, og ingen flere er så langt positive enn de seks som alle ble smittet etter bryllupsselskapet for snart tre uke siden.

Ordfører Geir Arild Espnes sier til Radio E6 at det jobbes med å bemanne koronasenteret.

– Vi trenger de som er der i helsevesenet vårt. Dette viser hvor sårbare vi er.

I går vedtok regjeringen å opprettholde hytteforbudet og begrunnet dette med beredskapsutfordringene flere hyttekommuner som Oppdal har argumentert med overfor sentrale myndigheter.

Espnes mener Oppdal ikke er rustet for å ta imot mange syke hyttegjester.

– Vi er ikke det. Vi har to ekstra legehjemler fordi vi har mange hyttebeboere, ellers har vi et helsevesen rustet for våre 7000 innbyggere.

– Men Oppdal har beredskap til å ha 15.000 hytteinnbyggere i påska normalt?

– Det har vi. I en normalsituasjon vet vi omtrent hvor mange beinbrudd og andre sykdommer man kan regne med, det vet vi ikke nå. Nå vet vi ingenting. Dette har ingen opplevd før.

– Kloke avgjørelser

Espnes er ikke overrasket over at regjeringen valgte å videreføre alle strenge tiltak– og er som varaordfører Elisabeth Hals fornøyd med at forbudet ble videreført.

– Det er kloke avgjørelser, mener jeg, sier han.

– Å gå tilbake til normalsituasjonen nå ville vært uklokt, også fra et folkehelseperspektiv, som jo ofte er mitt perspektiv, sier folkehelseprofessoren.

– Oppdal har ivret for en begrensning i hyttetrafikken, på denne måten er kommunen med på å begrense mulighetene for næringslivet?

– Det er trist, men sant. Liv og helse må gå foran, sier Espnes, men legger til at det er en vanskelig avveining.

– Har dere vurdert en mellomløsning? Norsk Hyttelag hadde et forslag der man kunne legge inn en del begrensninger for å kunne komme seg på hytta?

– Nå er det ikke vi som vurderer dette, det er en sentral sak.

– Men kommunene kan påvirke sentrale myndigheter, det har dere allerede gjort i stor grad?

– Ja, men vi er av den oppfatning enda at det er viktig. Og lager man en streng begrensning i utgangspunktet, så er det enklere for både hytteeiere og befolkninga å forholde seg til det.

Lokal karantene

– Vi var spent på hvordan vi gjør det med de lokale vedtakene, og Statsministeren mener de må kunne brukes, men at de samtidig må være treffsikre og ikke forhindre næringslivet i å utføre arbeidet sitt. Så må vi også tenke på å skåne næringslivet når vi viderefører både innreiseforbud og overnattingsforbud, sier Espnes.

Det mener ordføreren er ivaretatt ved at folk som bor i andre kommuner, men arbeider i Oppdal, ikke blir berørt av forbudene.

Tiltakene betyr i praksis for alle andre at man må være i to ukers karantene dersom kommer tilreisende fra kommunen utenfra.

– Det kan tenkes det blir videreført, Helsedirektoratet vil jobbe med karantenereglene nå, sier han.

Samspill

Oppdals karanteneregler er strengere enn de nasjonale føringene, og bygger ikke på smittevernanbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Geir Arild Espnes sier at formannskapet får anledning til å drøfte dette i torsdagens møte.

Skoler og barnehager holdes stengt til over påske, og folk frarådes å møtes mer enn få personer av gangen.

– Ja, og vi må minne oss selv om hygienekrav og avstandskravene, legger Espnes til.

– Dette er som vi hørte i går «En dugnad hvor de unge bærer kostnadene med tiltakene og de eldre bærer kostnadene med sykdommen». Det er fint å se samspillet i samfunnet nå, sier han.

Ordføreren sier at han har fått spørsmål om det er behov for søndagsåpne butikker under korona-krisen.

– Det blir opp til butikkene selv, der kan ikke kommunen uten videre si at de skal stenges ned. Vi har et vedtak fra 1992 om søndagsåpne butikker, sier Espnes.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments