OPPH-T1-HOV-200326-01

Vi spurte folk i Oppdal hvordan virusepidemien påvirker dem:

Les dagens OPP

– «Jeg overlever ikke om jeg blir smittet.» Les hvordan koronaviruset virker inn på oppdalingene.

12 oppdalinger svarer om hvordan den nye hverdagen er. Les også om presten som er ute av karantenen; og drosjesjåføren som fraktet italienske passasjerer og ble satt i karantene.

I dagens OPP kan du også lese om at:

Røkke gir Oppdal krisefond

Nye Veier AS jakter nye E6-strekninger

Digital fritidsklubb for ungdommen

Skal utrede hyttebygging i Trollheimen

LEDER: Kriseinvolvering

SETT UTENFRA: Ei tid for alt

Kommuneoverlegen informerer om status

Hytte- og reiseliv taper 93 millioner

Karantene kunne stanset bygg

Flyttet til flunkende nytt fjøs

River– og bygger 14 leiligheter

Meglerne møtte veggen

Klassebildet: Oppdaget punken

Oss i Oppdal: Alltid på ballen

Strømmer gudstjenestene

Utsetter World cup-avgjørelse

Ingen plan for russefeiring, revyen er avlyst

Korpset øver på nett

17.mai skal feires, på ett eller annet vis.

PDF finner du her.

Vennligst Logg inn for å kommentere