Ordfører Geir Arild Espnes og varaordfører Elisabeth Hals.
Ordfører Geir Arild Espnes og varaordfører Elisabeth Hals.

Ber utenbygdsboende å droppe påsketuren til Oppdal:

Krever ikke påskekarantene

Politikerne håper helst så få som mulig kommer til Oppdal i påska, men vil ikke oppfordre disse til selvpålagt karantene.

Det er klart etter at kommunestyret i et digitalmøte i dag vedtok nye lokale koronatiltak fram til 10. april.

Kort sagt oppheves det meste av forbud – med ett unntak:

Oppdal stopper muligheten regjeringen gir til de som har en smittet person i hjemmet. Disse kan nemlig få unntak fra hytteforbudet og dra på hytta.

Det vil ikke flertallet i Oppdal kommunestyre tillate av frykt for at slike vil dra med koronasmitte til Oppdal.

Overnattingsforbudet Oppdal har hatt tidligere gjelder heretter kun hytteeiere. Utflyttere og andre kan få komme på besøk til familie eller venner i Oppdal. Også barn som har foreldre med delt ansvar får overnatte.

Men hva med studenter og andre som kommer hjem til påske? De kommer fra områder med mer utbredt koronasmitte. Det er dilemmaet mange politikere i Oppdal også ser.

Ingrid Husdal Dørum (V) la derfor fram et forslag som er likelydende med det Rennebu kommune har innført.

Nemlig at alle utenbygdsboende som kommer til Oppdal i påsken oppfordres til å frivillig gå i 14 dagers karantene.

«Det oppfordres på det sterkeste om at utenbygdsboende, inkludert studenter som kommer inn i kommunen fra andre områder, på eget initiativ setter seg i karantene i 14 dager. Dette for å redusere faren for spredning av covid-19-viruset.», het det i forslaget.

Morten Olsen (KrF) mente det var på tide å myke opp de lokale reglene.

– Vi kan ikke isolere oss helt heller og må møte verden som den er, sa Olsen.

Ingvill Dalseg (H) var enig:

– Godt å se at vi er på vei mot oppmykning, det er stor forvirring i samfunnet om hvordan vi skal forholde oss til reglene. Oppdal kommune bør følge løpende nasjonale råd, sa Dalseg og fremmet eget forslag på vegne av Høyre.

Hun fikk kun støtte fra eget parti og MDG. Heller ikke Ingrid Husdal Dørums forslag fikk flertall, kun sju stemte for å legge inn en oppfordring om selvpålagt karantene.

Imidlertid viser kommunedirektøren i saksfremlegget til nasjonale føringer og henstiller alle som har tenkt seg til Oppdal i påska om ikke å reise – og at oppdalinger ikke tar imot besøk.

Men i selve vedtaket heter det kun at « en oppfordrer alle til å holde seg hjemme i påsken».

Ifølge kommunoverlege Kirsten Vikan Opdahl er 79 oppdalinger testet og kun én person i Oppdal har nå koronavirus. Kommuneoverlegen mener det ikke er store mørketall i bygda av folk som ikke er testet, men likevel er smittet.

(Saken er rettet som følge av feil opplysninger knyttet til hvem som har lov til å komme inn i bygda i påska).

Dette er vedtaket som ble gjort i dag:

Kommunestyrets vedtak 3. april 2020:

Kommunestyret har vedtatt (mot stemmene til H og MDG) kommunedirektørens forslag om forbud mot overnatting på fritidseiendommer i Oppdal kommune for personer som deler husstand med person som er påvist smittet av covid-19 (dette er et lokalt vedtak i forhold til regjeringens hytteforskrift):

Kommunestyret viser til veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av covid-19, og vedtar i medhold av smittevernloven § 4-1 bokstav d, at personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er påvist smittet av cov-2-virus, forbys å overnatte på fritidseiendom i Oppdal kommune.

Kommunestyret viser til kommunedirektørens vurdering hvor det fremgår at de grunnleggende krav til å gjennomføre tiltaket i smittevernloven § 1-5 er oppfylt.

Kommunestyret slutter seg til de råd som er gitt fra sentrale myndigheter, og oppfordrer alle til å holde seg hjemme i påsken.

Vedtaket avløser formannskapets vedtak datert 26.03.20 og trer i kraft 03.04.20 klokka 12. Vedtaket gjelder til fredag 10.04.20 klokka 12.

Kommunestyret vedtok deretter å gi ordføreren fullmakt til å videreføre vedtaket en uke fra fredag 10.04.20 kl 12.

Vennligst Logg inn for å kommentere
2 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
2 Kommentarforfattere
SIVERTSVIK TRONDMONICA FLOR Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
MONICA FLOR
Medlem
MONICA FLOR

Da får vi bare håpe at flest mulig følger den politiske oppfordringen om å holde seg hjemme og ikke besøke familie, slekt og venner i Oppdal i Påsken. Med masse nysnø og oppkjørte skiløyper trur jeg fristelsen til å ikke følge oppfordringen kan bli for stor for mange, også fra områder i Norge med mange smittede og syke. Rart å tenke på at myndighetene har nedlagt forbud mot å feire Påsken på hytta, men har ikke tenkt å bry seg med at mange kommer til å feire Påsken hos slekt og venner i de samme hyttekommunene.

SIVERTSVIK TROND
Member
SIVERTSVIK TROND

Det rareste er fortsatt at hytteeiere anses som smittefarligst og en størst belastning for kommunen mens de sover. Mange vil nok tenke at det å surre rundt i bygda på dag og kveldstid var et større problem?