Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg
Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg

Vil bygge fylkesveier mer effektivt

Målet er å bygge fylkesveier like effektivt som Nye Veier bygger riksveier, skriver Høyre-duoen Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg.

Viser til innlegg fra Dieter Manka i avisa OPP, Adresseavisen og Trønderavisa 10. mai.

Vi er glade for at den pensjonerte prosjektlederen i Statens Vegvesen, Dieter Manka, er begeistret for regjeringens storsatsing på vei, slik han skriver i sitt innlegg.

Langt på vei bruker da også regjeringen nesten dobbelt så mye på vei hvert år som AP-regjeringen brukte den gang de gikk av i 2013. Samtidig har jernbanesatsingen økt like mye.

Men Manka liker ikke at Høyre skryter av Nye Veier.

Manka har naturligvis rett i at Nye Veier har fått mer forutsigbarhet og frihet til å velge nye løsninger enn det Statens Vegvesen har hatt. Og Nye Veier har benyttet disse rammebetingelsene godt til å få fart på veibyggingen. En godt etablert statlig organisasjon som SVV vil lett stivne i sine vante arbeidsmåter og glemmer å gjøre nødvendige endringer. Antall ansatte har svulmet opp uten at antall meter ny vei har stått i samsvar. Men vi er enige i at også SVV må kunne ta i bruk de nye arbeidsmetodene til Nye Veier.

Deler av vegvesenet er nå overført til fylkeskommunen, Høyres fylkestingsgruppe håper at veiseksjonen i fylkeskommunen vil jobbe etter modellen til Nye Veier. Vårt mål er at vi skal bygge gode og trygge fylkesveier like effektivt som Nye Veier bygger riksveier. Ingen tviler på kompetansen i SVV. Vi må bare bruke den riktig.

Fylkespolitiker Henrik Kierulf og fylkespolitiker Ingvill Dalseg (Høyre)

Vennligst Logg inn for å kommentere