Ingvill Dalseg (H) og Stig Klomsten (Ap)
Ingvill Dalseg (H) og Stig Klomsten (Ap) FOTO: Montasje

Veteranhuset Midt-Norge – felles politisk innsats for veteranene:

Fellesinitiativ for veteranhus

Om de vanligvis kjemper for sakene til hvert sitt parti, fremmer Ingvill Dalseg (H) og Stig Klomsten (Ap) nå en felles interpellasjon med forslag om realisering av Veteranhuset Midt-Norge.

Både Arbeiderpartiet og Høyre har i lengre tid jobbet sammen med veteranene om å få etablert et felles hus for alle veteraner i Trøndelag.

– Kanskje ikke så ofte at Arbeiderpartiet og Høyre fremmer en sak sammen til fylkestinget, men det viser bare hvor viktig saken er for oss. Vi ser hvor viktig det er for veteranene å få et samlingssted, det vil vi hjelpe dem med, sier fylkespolitiker Ingvill Dalseg.

– De har og tar hver dag ansvar gjennom krevende oppdrag for oss, ved å sikre internasjonal fred, demokrati, sikkerhet og trygghet, da skulle det bare mangle om ikke vi bidrar til å realisere et veteranhus for dem, tilføyer fylkespolitiker Stig Klomsten.

De to fylkespolitikerne har begge vært i tett dialog med veteraner igjennom en lang periode, ifølge Dalseg.

– Det har vært viktig å møte og høre veteranene, for å få kunnskap, innsikt og forståelse for hvordan det er å være veteran og hvordan vi som samfunn kan bistå veteranene. Veteranhuset er ett av tiltakene som vi kan løfte, sier hun og ytrer et ønske om å løfte veteraners rolle i det det sivile samfunnet.

– Veteraner er en enorm ressurs vi bør benytte bedre.

Ikke bare fylkestinget skal løfte saken, Dalseg og Klomsten gleder seg over at Trondheim kommune har sendt inn en likelydende interpellasjon, ved Roar Aas (Ap) og Ingrid Skjøtskift (H).

– Veteranene skal vite at vi er der for dem hver dag og ikke bare med festtaler, påpeker Klomsten.

Faktaboks

Dette er saken:

Veteraner er personer som har gjort tjeneste i internasjonale operasjoner på vegne av nasjonen Norge, for eksempel i FN- eller NATO-operasjoner. 8 000 trøndere har deltatt i militære operasjoner i krigsområder.

8 000 trøndere har den fellesnevner at de har tjenestegjort i krevende oppdrag, med livet som innsats, for å sikre demokrati, sikkerhet og trygghet, de har arbeidet for internasjonal fred i konfliktområder som Libanon, Afghanistan, Sør-Sudan, Balkan og Kirgisistan.

Veteraner tjenestegjør og jobber ute, ofte under stort press, og mange er utsatt for sterke emosjonelle inntrykk. Ved hjemkomst til Norge, får de oppfølging fra Forsvaret i ett år og noe varierende oppfølging fra hjemkommunen.

Opptil seks prosent av personellet som har deltatt i internasjonale operasjoner kan utvikle stressrelaterte lidelser i ganske lang tid etter. Et sted der veteraner kan møtes og tilby kameratstøtte vil kunne ha en forebyggende effekt, opplyser Forsvaret. Mange, om ikke de fleste veteraner er ikke ferdig med oppdraget, selv om oppdraget er ferdig. Det er kjent at veteraner snakker lite om sine opplevelser, da de kanskje ikke har noen å snakke med, praksis viser at det er lettere å snakke sammen med veterankolleger, som forstår og har felles referanser. Et veteranhus er sådan sett et viktig folkehelsetiltak.

Vennligst Logg inn for å kommentere