Arne Aspeland har strømmet gudstjenester på nettet de siste ukene.
Arne Aspeland har strømmet gudstjenester på nettet de siste ukene. FOTO: Morgan Frelsøy

Slik blir reglene i Oppdal kirke framover:

Gjenåpner med strengt smittevern

Annenhver benk er sperret av og alle gjester må registrere seg når kirken gjenåpner for ordinære kirkelige handlinger i Oppdal.

Sjelden har kirken nådd så mange som gjennom direktesendte gudstjenester. Søndag åpnes det igjen for å komme fysisk på gudstjeneste i Oppdal kirke – men kirken har sterkt fokus på smittevern.

Det opplyser kirkeverge Kjell Nakken til OPP i forkant av gjenåpningen. Slik blir tiltakene for kirkene i Oppdal, forteller Nakken:

Gudstjenester og kirkelige handlinger
Gudstjenester i Oppdal kirke starter opp 24. mai. Her, som i begravelser og vielser, er maksantallet 50 personer. Dåp legges foreløpig til et annet tidspunkt enn gudstjenesten, gjerne kl 13 på søndagen. Da får vi gjort renhold etter gudstjenesten og før nye mennesker kommer. Det vaskes og sprites i forbindelse med alle arrangement, forklarer Nakken.
En person vil stå ved inngangen til kirka og gi veiledning om hygienetiltak, og om å holde avstand til hverandre og svare på eventuelle spørsmål.

Alle gjester må registrere seg

Inne i kirka er annenhver benk sperret av. Enn så lenge vil man også være nødt til å registrere seg ved et telefonnummer. Det lages program for hver ny gudstjeneste. Salmebøker brukes ikke og ofring er mulig kun ved å benytte Vipps.
Prest vil gi nødvendig informasjon for selve handlingen, for eksempel angående nattverdutdeling. Alle skal kjenne seg trygge.

Streames fortsatt
Gudstjenestene vil bli streamet. Den er kun tilgjengelig som livesending og kan altså ikke sees i etterkant. Kamera vil ikke rettes mot forsamlingen, men kun mot alterpartiet.
Barnekroken i Oppdal kirke er et kjært område for mange. Den er fortsatt åpen, men vi oppfordrer alle til å ta med egne tegnesaker/leker.

Barn og konfirmanter
Årets konfirmantkull avsluttes med konfirmasjonsgudstjenester i september. Påmelding for neste års konfirmanter – 2020/21 gjøres elektronisk fra 10. juni. Oppstart med «Kick-off» 23. september. Se www.oppdal.kirken.no
Babysang i vår blir 28. mai på OMM. (Ingen servering.)

Gravplassene
Her også må vi ta hensyn til smittefaren, forklarer Nakken. Det er flere felles berøringspunkter slik som redskap og vannposter. Det er satt ut antibac ved inngangsportene og ved vannpostene.
– Vi håper du vil føle deg trygg når du besøker kirke og gravplass, heter det i informasjonen fra Oppdal kirke.

Vennligst Logg inn for å kommentere