Oppdal og Rennebu har 125 arbeidsledige ved utgangen av januar, opplyser NAV i en pressemelding. Bidet er fra
NAV-kontoret i Oppdal rådhus.

Fortsatt 470 personer delvis eller helt ledige i Oppdal:

Nesten hundre tilbake i full jobb

Nesten hundre personer har kommet tilbake i full jobb de siste fjorten dagene, mens antallet delvis ledige i Oppdal øker noe.

Ledigheten i Trøndelag 19. mai.

Det viser den dagsferske oversikten fra Nav over arbeidsmarkedet i Trøndelag.

Den gradvise gjenåpningen av landet har en positiv effekt på arbeidsmarkedet og 5,8 prosent av arbeidsstyrken i Trøndelag er helt ledige i uke 21, viser ny statistikk fra NAV. Det er en nedgang på 1 606 personer fra forrige uke.
I Oppdal er det nå 209 helt ledige, som utgjør 5,8 prosent av arbeidsstyrken, altså helt på fylkessnittet. Det er nesten hundre færre enn for bare fjorten dager siden, da ledigheten var på 8,4 prosent.
Oppdal hadde like etter at koronatiltakene ble innført fylkets høyeste ledighet, og helt i Norgestoppen fordi reiselivet ble hardt rammet. Nå har Røros, Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Malvik, Trondheim og Meråker alle større ledighet enn Oppdal der begge hotellene gjenåpner og mange bransjer har gjenopptatt virksomheten.
Men fortsatt er det mange delvis ledige i Oppdal, tallet økte fra 6,6 prosent for fjorten dager siden til 7,2 prosent i dag. Totalt er 261 oppdalinger delvis uten arbeid, 22 flere enn for fjorten dager siden.
Det betyr at 470 oppdalinger er helt eller delvis uten arbeid. I Rennebu går tallene ned både for helt ledige og delvis ledige.
— Det er veldig positivt at flere er tilbake i jobb. Vi ser nå en effekt av at blant andre butikker og frisører har åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av streng smittekontroll. At noen velger å starte opp igjen gradvis, gir utslag i en økning av delvis ledige. Dette håper vi vil endre seg positivt mot sommeren, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.
Hovedandelen av de som er arbeidsledig i Trøndelag er permittert som en følge av koronakrisen. Til tross for at mange nå er helt eller delvis tilbake i jobb, har NAV Trøndelag stort fokus på å hjelpe de som fortsatt er uten arbeid. Førsteprioritet er inntektssikring til de som står utenfor arbeidslivet.
— Vi jobber nå iherdig langs flere spor for å sørge for at vi kan betale ut lønnskompensasjon så raskt som mulig, og vil gi beskjed så snart vi og departementet har kommet til en løsning. Vi jobber nå med å analysere hvordan vi skal få dette til gjennom å utvikle et egnet og enkelt regelverk som vil gjøre det mulig å bygge saksbehandlingsløsninger med høy automatiseringsgrad, sier Wigum.
Ordningen som skal sikre permitterte full lønn i 20 dager skal være på plass i første halvdel av juni, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).
— Med normal kapasitet og fart på saksbehandling, hadde vi brukt over ett år på å behandle alle søknadene som har kommet inn på denne korte tiden. Vi har tatt store grep for å øke kapasitet og fart på saksbehandlingen, og vi regner nå med å være à jour allerede i slutten av juli.
— Søk om forskudd 
For de som nå venter på lønnskompensasjon og er i vanskelig økonomisk situasjon, er det inntil videre to muligheter til å søke om penger fra NAV.
— Permitterte har rett til lønnskompensasjon for de første 20 dagene. De første to dagene dekker arbeidsgiver lønnen, mens NAV dekker dag 3 til 20. De som har rett til dagpenger, kan søke om forskudd. For de som ikke har opptjent rettigheter til dette, er det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp, informerer Wigum.
Flest ledige menn 
Ledigheten synker for både kvinner og menn og i alle aldersgrupper. Det er nå menn i alderen 20-24 år som har høyest andel ledige med 9,5 prosent. Målt i antall er det fortsatt flest ledige menn i alderen 30-39 år.
Vennligst Logg inn for å kommentere