Jon Kristian Lund i Lund Hyttebygg var med OPP og kjørte vegen i 2016. Siden har den bare blitt verre.
Jon Kristian Lund i Lund Hyttebygg var med OPP og kjørte vegen i 2016. Siden har den bare blitt verre. FOTO: Morgan Frelsøy

11,8 km av Nerskogsveien får nytt dekke:

Nå blir det endelig ny asfalt

I midten av juli skal elendigheten være over – ihvertfall på 11,8 kilometer av Nerskogsveien.

For i helga starter asfalteringen av fylkesvei 512 Nerskogsveien der det skal legges ny asfalt mellom Skarbakkan og Bakklia.

Arbeidet starter opp 30. mai og vil pågå til ca. midten av juli. Arbeidet vil skje på dagtid og trafikantene må regne med at vegen vil bli stengt i perioder.

– Hovedregelen er at trafikken skal flyte med bruk av manuell dirigering og ledebil, men vegen kan bli stengt i 15-20 minutter i enkelte perioder, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding torsdag morgen.

Mens arbeidet pågår vil det være fare for steinsprang og punktering.

– Vi ber trafikantene å overholde de nedsatte fartsgrensene av hensyn til egen og vegarbeidernes sikkerhet, sier Jenssen.

Alt nødvendig arbeid med avkjørsler inngår i entreprenørens arbeid, og alle avkjørsler skal være operative mens arbeidet pågår.

Asfalteringen av Nerskogsveien er etterlengtet, og fylkestinget bevilget 22 millioner kroner til opprusting på den verste delen av strekningen fra Granasjøen til høgste Skaret.

Veistrekningen er en av de dårligste i hele fylket og innbyggere, hyttefolk og næringsdrivende på Nerskogen har slitt med en elendig vei med sprekker og store hull, spesielt i vårløsningen.

En fullstendig oppgradering ville kostet nærmere 50 millioner kroner, noe fylkespolitikerne ikke så seg råd til å prioritere på grunn av lave trafikktall. Vegvesenet foreslo da en metode ved å frese inn pukk i den eksisterende veibanen og legge ny asfalt, noe fylkestinget stilte seg bak.

– Denne asfalteringa og de øvrige utbedringene vi nå gjør, vil gjøre vegen vesentlig bedre, men en helt fullverdig løsning er det ikke. Det vil kunne forekomme teleløsninger i årene som kommer, men i langt mindre grad enn hva som har vært vanlig de siste årene, erkjenner Anne-Grete Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Entreprenør for arbeidet er Peab Asfalt Norge AS og totalverdien på arbeidet er ca. 22 millioner kroner.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer