Oppdalsmuseet med Skjørstadstuggu i bakgrunnen.
Oppdalsmuseet med Skjørstadstuggu i bakgrunnen.

Oppdalsmuseet er i gode hender!

«Det er helt nødvendig å tenke i nye, moderne baner også i museumsdriften. Vi gamle får finne oss i at yngre krefter tar over ledelsen», skriver leder i Oppdal Historielag, Kjell Haugland i dette innlegget om den opprivende konflikten mellom dugnadsarbeidere og ledelse ved Oppdalsmuseet.

For kort tid siden hadde våre to lokalaviser et par ganske så negative innlegg om Oppdalsmuseet. De føyer seg inn i den bitre og helt unødvendige museumsstriden som har pågått i flere år. Ingen tjener på den, aller minst museet, som vi alle er glade i. Den er et «spill av krefter», både kulturelt og mentalt.

Jeg hadde et håp om at det skulle bli en ny tid da museets ledelse inviterte til samarbeidsmøte i Hogsengstuggu 8. januar i år. Budskapet var: Vi må legge stridighetene bak oss og samarbeide til museets beste. Men den utstrakte hånden møtte ei kald skulder og et kontant nei. Jeg snakket med et par gamle, sindige dugnadsfolk etterpå. De hadde gledet seg til å begynne igjen – dugnaden var et sosialt fellesskap som betød mye for dem, men de fryktet «den harde kjerne» i dugnadsflokken. Den samme frykten for den kompromissløse kjernen har jeg registrert hos flere nybakte pensjonister som gjerne kunne ha tenkt seg å ta et tak på museet.

Aktivistene krever at museet skal overføres fra Kulturhuset til direkte kommunal styring. Jeg er overbevist om at dette ikke vil løse noen problemer. Mye av problematikken er nok knyttet til det som kalles rolleforståelse. En dugnadsarbeiders oppgave er å gjøre en gratis, uegennyttig innsats – uten å kreve styringsmakt som vederlag.

Jeg mener at Oppdalsmuseet blir styrt på en god og forsvarlig måte. Det bygningsmessige blir tatt hånd om av en dyktig, faglig sterk bygningshåndverker. Han tar med glede imot hjelp og råd fra gamle og nye dugnadsfolk. Museet har også stor møtevirksomhet (som er lagt på vent i disse koronatider), og flere interessante prosjekter er på gang. Spesielt viktig er det å nå fram til de unge og få dem engasjert i vår kulturhistorie. Derfor er det helt nødvendig å tenke i nye, moderne baner også i museumsdriften. Vi gamle får finne oss i at yngre krefter tar over ledelsen!

Til slutt litt om det ulykksalige tuntreet framfor Skjørstadstuggu som ble felt her om dagen. Personlig ville jeg nok ha gjort det samme dersom jeg hadde vært eier av et hus med så vakkert tak av leirskiferstein. Et kraftig vindkast, en knekt topp eller avbrekt grein kunne fort ha ødelagt stein som det i dag kan være vanskelig å erstatte. Og helt til slutt: Ville reaksjonen ha blitt så voldsom dersom fellingsbeslutningen hadde blitt fattet av et kommunalt styre?

Kjell Haugland

Vennligst Logg inn for å kommentere
2 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
2 Kommentarforfattere
HANS BØEHELGE TOFTAKER Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
HELGE TOFTAKER
Member
HELGE TOFTAKER

Kjell Haugland har talt, saken er klar. Nå er punktum satt og det forventes at et konstruktivt samarbeid til museets beste gjenopprettes.

Helge Toftaker

HANS BØE
Member
HANS BØE

Kloke og fornuftige ord Kjell!