Ingvill Dalseg sitter i fylkestinget for Høyre og er varaordfører i Oppdal.
Kommunestyrerepresentant Ingvill Dalseg (H).

2,1 milliarder kroner mer til kommunene i revidert nasjonalbudsjett:

– Regjeringen lytter til våre innspill

Regjeringen øker bevilgningene til kommunene med 2,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2020. Kommunestyrerepresentant Ingvill Dalseg (H) er fornøyd.

Inkludert i denne summen er økte overføringer til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner til å dekke tapte billettinntekter fra kollektivtransport.

Regjeringen anslår at kommunene vil tape 14,4 milliarder kroner på koronakrisen i år, men at de samtidig vil spare 9,1 milliarder på lavere lønns- og prisvekst.

Dermed vil kommunene gå vel 5 milliarder kroner i minus totalt, ifølge beregningene. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) understreker at kommunesektoren så langt har fått overført 6,5 milliarder kroner som følge av virusutbruddet.

Totalt bevilges det 2,1 milliarder kroner mer til kommunesektoren i budsjettet. Inkludert i denne summen er økte overføringer til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner til å dekke tapte billettinntekter fra kollektivtransport.

SV har blant annet krevd en strakshjelp til kommunene på 10 milliarder kroner, og KS har anslått sektorens tap på grunn av koronakrisen til mellom 12,5 og 20 milliarder kroner i år.

– De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet er omfattende, men det er fortsatt svært usikkert hvor store de vil bli. Regjeringen har stor forståelse for at kommunene og fylkeskommunene kjenner på en betydelig usikkerhet om de økonomiske rammebetingelsene i dagens situasjon, skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

Kommunestyrerepresentant i Oppdal og fylkespolitiker, Ingvill Dalseg (H) er fornøyd med regjeringens forslag:

– Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi, akkurat som vi er det, forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Oppdal. Velferdsoppgavene, omsorg, helse, skole og barnehage er kommunens viktigste oppgaver, det vi skal levere på. Jeg er valg for at regjeringen stiller opp for kommunene og hører på våre innspill, sier Dalseg i en pressemelding.

I det reviderte budsjettet beregner regjeringen at kommunesektoren har hatt merutgifter på om lag 3,6 milliarder kroner knyttet til virusutbruddet, at gebyrinntektene til kommunene er redusert med 5,5 milliarder kroner og at skatteinntektene er beregnet å falle med 5,3 milliarder kroner.

Men regjeringen beregner også at vesentlig lavere lønns- og prisvekst vil gi kommunesektoren 9,1 milliarder kroner mer å rutte med.

– Samlet indikerer disse anslagene at virkningene av virusutbruddet medfører et inndekningsbehov for kommunesektoren på 5,1 milliarder kroner. Det er stor usikkerhet knyttet til anslaget. Kommunesektoren har gjennom allerede vedtatte tiltak mottatt kompensasjon på om lag 6,5 milliarder kroner, skriver regjeringen.

Uavhengig av koronakrisen, må kommunesektoren regne med reduserte inntekter framover, heter det i en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsministeren. Blant annet vil lavere inntekter fra oljesektoren og større utgifter knyttet til den demografiske utviklingen, påvirke inntektsrammene utover 2020-tallet.

–  Regjeringen prioriterer likevel vekst i kommunesektorens frie inntekter i 2021. I kommuneproposisjonen for 2021 varsles en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner, sier Dalseg.

Av disse går mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner til kommunene, og 0,4 milliarder kroner til fylkeskommunene.

− Vi vet at virusutbruddet har ført til økte utgifter og reduserte inntekter i mange kommuner. Derfor har jeg vært helt tydelig på at staten skal stille opp for kommunene ved å ta en stor del av regningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer