Tine fotballskole, duell2

Barn og ungdom får duellere igjen på banen fra 15. juni:

Åpner opp for kamper igjen

Fra 15. juni kan barn og ungdom igjen takle hverandre på fotballbanen – ihvertfall på trening.

Fotball med kontakt med stoppet 13. mars, men det ble senere åpnet for fotball med to meters avstand og fem spillere i i gruppa. I mai ble det myket opp til 1 meters avstand og 20 i gruppa. Fra 15. juni forsvinner den siste hindringen.

– I likhet med Norges idrettsforbund har jeg vært opptatt av å åpne breddeidretten så raskt som mulig. Derfor er det veldig gledelig å kunne si at barnefotballen, samt andre barneidretter med begrenset fysisk kontakt, starter opp igjen fra 15. juni. Da går man bort fra énmetersregelen, sier kulturminister Abid Raja (V) til VG.

Fra 15. juni kan dermed alle under 20 år drive idrett med såkalt «begrenset fysisk kontakt» på vanlig vis utendørs.

Raja sier at de vil komme tilbake til om de også skal myke opp reglene for kamper.

– Dette med kamper kommer vi tilbake til, fordi det handler om antallet personer som kan få bryte énmetersregelen, sier Raja til VG.

Statsråden vil ikke være med på at regjeringen har brukt for lang tid på å åpne opp for mer normalisert trening for barn og unge. Han er opptatt av at gjenåpningen av samfunnet skal skje gradvis og at Norge skal ha kontroll.

– Alt skjer i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og forankres i Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen har ikke hatt som mål å holde igjen når det gjelder barneidretten, tvert imot. Vi har mål om åpne opp så raskt som mulig, og vi har ikke kastet bort ett minutt. Men kan ikke gjøre det med mindre vi er sikre på at det ikke vil bidra til økt smitte, sier Raja.

– Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere smittevernveilederen for barne- og ungdomsidrett som skal gi mulighet for å utøve begrenset fysisk kontakt i løpet av juni måned.

Målet er at de nye retningslinjene skal være klare innen 1. juni. Det kan bli snakk om differensiering mellom idrettene.

Helsedirektoratet skal gå i dialog med Norges idrettsforbund for å få innspill i det videre arbeidet. Den praktiske gjennomføringen skal kvalitetssikres. Noen begrensninger i gruppestørrelsen vil fremdeles kunne gjelde.

– Norges idrettsforbund har uttrykt bekymring for økt frafallsrisiko når barn og unge ikke kan utøve idretten de er så glade i. Mye aktivitet er nå allerede i gang for fullt etter den forrige oppmykningen 7. mai, og med denne bestillingen fra regjeringen vil nå flere idretter kunne komme i gang før sommeren. Det er svært viktig for motivasjonen til våre unge utøvere, heter det fra Kjøll i pressemeldingen.

– Norges idrettsforbund vil nå jobbe tett med de enkelte særforbundene og med Helsedirektoratet for å klargjøre mandatet og den videre prosessen for å utrede hvilke idretter som kan forventes å komme i gang med tilnærmet normal aktivitet i løpet av juni.

Vennligst Logg inn for å kommentere