Det blir ikke løype i år over Resset på Gjevilvassvegen slik det har vært de siste ti-årene.
Frostating lagmannsrett skal behandle overskjønnet, noe som trolig skjer like etter sommerferien. Strekningen over Resset blir ikke en del av dette skjønnet. FOTO: Arkiv

Høyesterett forkastet kommunens anke:

Tapte ankesak i løypestrid

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments