Ingvill Dalseg sitter i fylkestinget for Høyre og er varaordfører i Oppdal.
Kommunestyrerepresentant Ingvill Dalseg (H).

Ønsker mer fleksibel videregående opplæring:

Vil fange opp «drop-outs»

Fylkeskommunen trenger et mer fleksibelt utdanningssystem for å fange opp alle de som faller ut av videregående opplæring, mener Ingvill Dalseg (H).

I en interpellasjon til fylkestinget 17. juni foreslår Høyre-politikeren at fylkesrådmannen utreder konseptet UngInvest som et tilbud i fylkeskommunen. UngInvest er en fylkeskommunal læringsarena, som tilbyr en fleksibel skolegang tilpasset den enkelte.

Dalseg ønsker et nasjonalt pilotprosjekt i Trøndelag.

– Vi må ha et tilbud til alle ungdommer, også de som ikke ønsker å følge det tradisjonelle skoleløpet. Derfor tar jeg initiativ til fylkestinget nå i juni, om til et tilbud som kanskje vil nå flere og håper å få med alle de andre partiene på dette, skriver Dalseg i en pressemelding.

Hun viser til at nesten hver tredje ungdom faller ut av den videregående skolen, at antallet har gått ned med dagens regjering, men at man ikke kan slå seg til ro før flere får et utdanningstilbud som passer for dem.

Dalseg viser til at Viken fylkeskommune har gode erfaringer med UngInvest.

– Mange ungdommer har opplevd vanskelige situasjoner og nedturer i skolesystemet. Noen vil derfor ikke tilbake til den tradisjonelle skolen og andre ønsker en pause for en periode, for å bygge seg opp til å stå i et videre skoleløp. Trøndelag Høyre er opptatt av at all ungdom skal inkluderes og finne sin vei i utdanningssystemet. Vi må se etter løsninger som ungdommen etterspør og som gir muligheter for de som ønsker noe annet» sier Dalseg.

Av interpellasjonen går det frem at målgruppen er ungdommer i alderen 18-24 som av ulike grunner ikke er i videregående opplæring.

– Noen trenger påfyll i grunnleggende fag som norsk, engelsk og matematikk, mens andre er usikre på utdanningsvalg, og trenger hjelp og motivering til dette. Ungdommene har gjerne opplevd ulike utfordringer i livet, som har gjort det vanskelig for dem å gjennomføre «vanlig» videregående skole på normert tid. Uansett utfordringer og vansker, er fokuset hos UngInvest hvordan ungdommen kan lykkes og bruke de styrkene de har for å kunne leve gode liv, påpeker Ingvill Dalseg. 

Her er interpellasjonen i sin helhet:

Interpellasjon UngInvest – muligheter for alle

Høyre ved Ingvill Dalseg

Altfor mange ungdommer har opplevd vanskelige situasjoner og tunge nederlag i skolesystemet. Noen vil derfor ikke tilbake til det tradisjonelle skolesystemet og andre må ha pause for en periode, for å bygge seg opp for å stå støtt i et videre skoleløp. Trøndelag Høyre er opptatt av at all ungdom skal inkluderes og finne sin vei i utdanningssystemet, vi fremmer derfor interpellasjonen om UngInvest.

Alle fylkeskommuner leter etter gode måter for å rekruttere og beholde ungdommer som faller ut av skolen eller står i fare for å falle fra videregående opplæring. Dette var tema ved Liedutvalgets møte juni 2019 og utvalget ble presentert for UngInvest, som en mulig løsning.

Buskerud fylkeskommune (nå Viken) har gode erfaringer med UngInvest, som er en fylkeskommunal læringsarena. Her arbeides det etter visjonen: «Vi lærer sammen hver dag i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø, slik at ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet».

Målgruppen er ungdommer i alderen 18-24 som av ulike grunner ikke er i videregående opplæring. Noen trenger påfyll i grunnleggende fag som norsk, engelsk og matematikk, mens andre er usikre på utdanningsvalg, og trenger hjelp og motivering til dette. Ungdommene har gjerne opplevd ulike utfordringer i livet, som har gjort det vanskelig for dem å gjennomføre «vanlig» videregående skole på normert tid. Uansett utfordringer og vansker, er fokuset hos UngInvest hvordan ungdommen kan lykkes og bruke de styrkene de har for å kunne leve gode liv.

Hos UngInvest kan man ta hele eller deler av den videregående opplæringen, eller delta som kursdeltaker. Som kursdeltaker kan året for eksempel brukes for å finne ut hva man ønsker å gjøre videre når det kommer til utdanning eller jobb. Fleksible læringsløp organiseres i et tett samarbeid med videregående skoler, arbeidsliv, PPT, oppfølgingstjeneste, NAV, barnevern, foresatte og ungdommene selv. Opplæringen tar utgangspunkt i ungdommenes ståsted, er praktisk tilrettelagt med mulighet for utprøving og avklaring av utdanningsvalg. Opplæringen knyttes og dokumenteres i forhold til nasjonale læreplaner.

UngInvest hører til det fylkeskommunale utdanningssystemet uten å være skole i lovens forstand. Nettopp det gir fleksibilitet og mulighet for skreddersøm tilpasset den enkelte. Det er kontinuerlig inntak gjennom hele skoleåret. Ungdommene tilbys plass i løpet av få dager. Det er tilbud innen snekkerfag, mekaniske fag, kantine og catering, media, salg- og service, kunst- og design. I tillegg er det læringslab hvor elevene får tilbud om norsk, matematikk, engelsk m.m. Det er mulig å gå opp til privatisteksamen i noen grunnskolefag eller fag på videregående skoles nivå og utplassering i praksis.

Dette er et fylkeskommunalt opplæringstiltak som søker å legge til rette for at alle får mulighet til å finne sin vei i utdanningssystemet eller komme seg ut i arbeidslivet.

Årlige undersøkelser ved UngInvest (2017) har vist at ni av ti ungdommer er i positiv aktivitet høsten etter at de gikk der. Årsrapporten fra 2017 viser blant annet at 55 % av deltakerne har fullført videregående opplæring og 37 % er i jobb fem år etter prosjektperioden. Det er imidlertid målet som omhandler livssituasjon som viser de sterkeste resultatene, hvor 65 % oppgir at de opplever sin psykiske helse som god, 65 % opplever sin fysiske helse som god og 81 % svarer at de opplever sin økonomi som stabil (Kirkaune, NTNU, 2019).

Trøndelag Høyre er opptatt av hvordan vi rekrutterer og beholder ungdom i videregående opplæring, og vi er opptatt av at alle skal få en mulighet. Vi mener modellen UngInvest, viser til gode resultater og gir muligheter for flere, både til utdanning og arbeid.

Forslag til vedtak:

Fylkesrådmannen legger frem en sak for fylkestinget, hvor UngInvest utredes og vurderes som et mulig tilbud i Trøndelag fylkeskommune. I saken må finansiering, med mulig støtte fra fond, departement og nasjonalt pilotprosjekt utredes.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
NONSTAD MARGOT KRISTIN
NONSTAD MARGOT KRISTIN
2 måneder siden

Ja, dette har vi venta på lenge. Det vil gjøre mange ungdommer lykkelige. Stå på, Ingvill Dalsegg.