Lars Erik Megarden høster inn fôr med finsnitter i fjellbygda Oppdal.
Lars Erik Megarden høster inn fôr med finsnitter i fjellbygda Oppdal. FOTO: Per Ole Aalberg, arkiv

Fortsetter unik satsing i fjellkommuner:

400 000 til Fjellandbruket

Fylkesmannen i Trøndelag bevilger 394 500 kroner til Fjellandbruksprosjektet som Rennebu og Oppdal samarbeider om.

Fellessatsingen på Fjellandbruket startet i 2014 og er videreført gjennom prosjektet «Den stolte bonde i fjellandbruket 2019 – 2021, Oppdal og Rennebu».

En rekke instanser, fra faglagene i landbruket til Innovasjon Norge, Landbruksrådgivingen, Tine/Nortura, regionale myndigheter og andre trønderske fjellandbruks-kommuner er samarbeidspartnere i prosjektet.

Fylkesmannen i Trøndelag har i sommer bevilget 394 500 kroner for prosjektårene 2019-2020. Samlet budsjett for de to årene er på 879 129 kroner, og av dette utgjør støtten fra fylkesmannen 45,8 prosent. Resten kommer gjennom egenandeler, støtte fra kommunene og ulike fjellandbruksmidler.

Fylkesmannen viser til statusrapporten for fjoråret der det går frem at det er stor aktivitet prosjektet, som har et hovedmål om å løfte frem verdiene i fjellandbruket:

«Både Rennebu og Oppdal kommune og samarbeidspartnere er ansvarlige for ulike aktiviteter og følger dermed opp intensjonene med at kommunene skal ta en hovedrolle i koordineringen av utviklingstiltak i denne fjellandbrukssatsingen», heter det i tilsagnsbrevet.

Fagkonsulent landbruk i Rennebu kommune, Evy Ann Ulfsnes, og saksbehandler for landbruk i Oppdal kommune, Jenny Kristin Heggvold, skriver i søknaden at de i år særlig ønsker å jobbe med å få markedsført det særegne Fjellandbruket, noe som skal skje i samarbeid med Røros, Holtålen og Tydal.

Det også tatt inn et eget delposjekt for dyrking av fjellgrønsaker i satsingen.

Fjellandbruksprosjektet

Dette er målsetningen for Fjellandbruksprosjektet:

Opprettholde melk- og kjøttproduksjon

Økt kompetanse på grovfor og utnyttelse av utmarka/beiteressursene

Økt utnyttelse av landbrukets ressurser

Økt kompetanse knyttet til økonomi

Stimulerer til rekruttering

Nettverksbygging – stimulere til stolthet over å være matprodusent.

Samarbeid med andre fjellandbrukskommuner og andre samarbeidspartnere

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer