Generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.
Generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. FOTO: Leif Mange Flemmen

Norsk Hyttelag fortviler over eiendomsskatten:

– Liten effekt av skattekutt

Kuttene i eiendomsskatten har foreløpig har hatt liten effekt for den enkelte skattebetaler, hevder Norsk Hyttelag.

En av de viktigste sakene for Solberg-regjeringen har vært å få ned eiendomsskatten. I Granavolden-erklæringen lover de å sette ned maksimalsatsen til 4 promille.

Fra og med 2020 ble den maksimale skattesatsen redusert fra 7 til 5 promille, og regjeringen lovte at den skulle videre ned til 4 promille fra 2021. I revidert nasjonalbudsjett ville finansminister Jan Tore Sanner (H) utsette reduksjonen til 2022, men etter det Norsk Hyttelag erfarer er det nå flertall på Stortinget for å senke maksimalsatsen allerede fra 2021 likevel.

– Dette betyr likevel ikke at du og jeg kan forvente redusert skatt fra neste år, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag i en pressemelding.

Han viser til tall fra Huseiernes Boligfakta som viser at kommunene totalt sett har budsjettert med økte inntekter fra eiendomsskatt uavhengig av maksimalsatsen. ­

– Dette betyr at et flertall av kommunene ser at de ved hjelp av omtakseringer, endring av skattegrunnlag og bunnfradrag greier å øke skatten selv om regjeringen vedtar en reduksjon.

Da regjeringen vedtok å redusere maksimalsatsen til 5 promille, vedtok de også en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. Denne skal gi hus- og hytteeiere en sikkerhetsmargin slik at taksten ikke skal overstige omsetningsverdien på eiendommen.

Normalt ville dette føre til en reduksjon i den samlede eiendomsskatten. Endringene ble foreslått av rådmannen i handlingsplanen for 2020-2023, som ble presentert i mai 2019.

I Oppdal har man valgt å beholde skattesatsen på 3,65 promille, men tatt bort hele bunnfradraget på 450 000 kroner. Kommunen legger ikke skjul på at formålet er å motvirke effekten av reduksjonsfaktoren og beholde skatteinntekter på samme nivå som før regjeringens skattekutt.

– Oppdal kommune får redusert eiendomsskatten med 10 millioner i året hvis vi ikke gjør noe, fastslo økonomisjef Elin Johanne Dolmseth da hun presenterte handlingsplanen i fjor.

Ifølge Norsk Hyttelags skatteundersøkelse har minst 20 kommuner fjernet eller redusert bunnfradraget for å motvirke effekten av denne reduksjonsfaktoren.

3 AV 4 KOMMUNER HAR GJORT ENDRINGER

Norsk Hyttelag skriver i pressemeldingen at de har gått gjennom tall for 2019 (før endringen) og 2020 (første år etter endringen) for alle landets kommuner. Per i dag har 312 kommuner bidratt til statistikken. På grunn av kommunesammenslåing er det også en del kommuner som ikke er i stand til å levere sammenlignbare tall.

Av de som har svart, har 162 kommuner endret på enten skattesats, bunnfradrag eller takster fra 2019 til 2020. Det utgjør 76,8 prosent av alle kommuner med eiendomsskatt.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer