Kommunelege Kirsten Vikan Opdahl følger rådene fra Folkehelseinstituttet når det gjelder hvem som testes for korona i Oppdal. Her ved varaordfører Elisabeth Hals (til høyre)
Kommunelege Kirsten Vikan Opdahl og varaordfører Elisabeth Hals (til høyre)

Kommunelegen får bekymringsmeldinger om smittevern:

Vurderer å gjennomføre korona-tilsyn

Kommunelegen minner næringslivet i bygda om at avstandsreglene må overholdes på spisesteder og i butikker, og varsler at det kan bli gjennomført korona-tilsyn.

Kommunelege Kirsten Vikan Opdahl sendte før helga ut epost til alle de 150 medlemmene i Oppdal næringsforening, der det går frem at folk i bygda er bekymret for at avstandsreglene ikke overholdes.

– Vi har fått flere henvendelser fra publikum angående serveringssteder med for lite avstand, og bekymring vedrørende hygiene ved buffet, skriver Vikan Opdahl, og legger til at publikum er «generelt ivrige på si i fra».

Kommunelegen benytter anledningen til å minne «alle innen næring, men spesielt serverings- og overnattingssteder, matbutikker og andre steder med gjennomfart og hyppig besøkende» om smittevernansvaret.

Kommunelegen berømmer næringslivet for selv å komme med gode innspill til hvordan smittevernet skal i varetas, men understreker samtidig at det er ledelsen som har ansvar for å lage smittevernprosedyrer for egen bedrift.

Ledelsen har også ansvar for å påse at det ikke er flere personer i et rom enn at det går an å overholde enmeters-regelen.

– Det er vanskelig å si noe om konkrete tall for hvor mange som kan være i et lokale. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre en meters avstand på grunn av at det er for mange personer til stede og lokalene er for små, må daglig leder begrense antall besøkende i samme rom, understreker Vikan Opdahl.

Som OPP tidligere har skrevet er spisestedene pålagt å innrede slik at avstandsreglene overholdes. Ikke alle butikker regulerer hvor mange kunder som kan være inne i lokalet til enhver tid.

Kommunelegen varsler at det kan bli utarbeidet en egen koronaprosedyre for serveringssteder i Oppdal og at det kan bli gjennomført tilsyn for å se til at smittevernet blir ivaretatt.

Opdahl gir følgende råd:

  • Det er viktig å tilrettelegge for avstand- minst 1 meter- mellom de forskjellige gruppene
  • Ha tilgjengelig hånddesinfeksjon og tilgang på håndvask
  • Sørge for oppslag med informasjon og god merking.

Hygiene ved buffet

Kommunelege Kirsten Vikan Opdahl har sendt ut følgende råd om hygiene ved buffet til næringslivet i Oppdal:

Tørk ofte av gjenstander som blir mye brukt

Personalet må observere buffet og holde øye med risikomomenter

Unngå kødannelser

Ha plakater, informasjon og skilting, oppmerkede 1 meters-merker

Hånddesinfeksjonssprit lett tilgjengelig

God avstand mellom bord/besøkende.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer