Oppdal er kjent for sitt gode drikkevann. Her besøker daværende ordfører Kirsti Welander og Jan Kåre Husa (t.v.) Oppdal vannverk. Driftsoperatør Hallgeir Brattset og enhetsleder tekniske tjenester, Thorleif Jacobsen viser rundt.
Oppdal er kjent for sitt gode drikkevann. Her besøker daværende ordfører Kirsti Welander og Jan Kåre Husa (t.v.) Oppdal vannverk. Driftsoperatør Hallgeir Brattset og enhetsleder tekniske tjenester, Thorleif Jacobsen viser rundt. FOTO: MORGAN FRELSØY

Tidligere ordfører om å droppe kommunalt Spæla-vann:

Lik pris for vann i hele Oppdal

Tidligere ordfører Kirsti Welander ber i dette debattinnlegget politikerne likebehandle folk i Spælen med drivdalingene. I 2006 betalte de samme andelsbidrag som folk i sentrum da Driva vassverk ble koblet til kommunalt ledningsnett.

Rent vann – i hele Oppdal

I siste utgave av OPP leser jeg at det ser mørkt ut for offentlig vann- og avløpsanlegg langs Spælavegen. Kommunedirektøren tilrår at kommunens engasjement i saken avsluttes, da det er for få av innbyggerne som ønsker å delta i finansieringen. Jeg lurer på om størrelsen på anleggsbidraget (kr. 150.000 for vanlige boliger og kr. 300.000 for gårdsbruk) kan ha betydning for interessen?

For en del år siden var jeg med å behandle en søknad fra drivdalingene om kommunal overtakelse av Driva vassverk. Drivdalingenes ønske var at kommunen sørget for vannledning fra det kommunale anlegget på Hevle til Loe-grenda, og at vi overtok driftsansvaret. Rådmannen tilrådde at søknaden skulle imøtekommes og at kostnadene i sin helhet skulle fordeles som anleggsbidrag for de nye abonnentene.

Kommunestyret var enig med rådmannen i at drivdalingene skulle få kommunalt vann, men vi gjorde et viktig og prinsipielt vedtak om størrelsen på anleggsbidraget. Vi sa at anleggsbidraget for en beboer i Drivdalen skulle settes likt anleggsbidraget til beboere i sentrum. Kommunestyrerepresentantene som hadde ordet under behandlingen, snakket om likebehandling av innbyggerne og om hvor viktig det var å sørge for elementær infrastruktur i hele Oppdal.

Lik pris – i hele Oppdal

Jeg er klar over at de private anleggene langs Spælavegen ikke henger sammen i et allerede etablert ledningsnett, slik de gjorde i Drivdalen. Og, jeg er klar over at det kan være beboere langs Spælavegen som er fornøyd med å ha privat brønn, og ønsker å fortsette med det.

Men, til tross for disse forskjellene synes jeg ikke det er riktig at spælbyggen skal måtte betale mange ganger mer i anleggsbidrag enn det jeg som sentrumsbeboer må. Mange av dem vil få betydelig avstand fra husene sine til ei kommunal vassledning, noe de selv må dekke kostnadene til.

Kommunestyret i Oppdal får saken på bordet 1. oktober. Jeg håper distriktspartiet Sp, sammen med andre som gjerne deler goder eller vil at alle skal med, går en ekstra runde i denne saken. Det kan jo tenkes at et anleggsbidrag likt det vi har i sentrum er det som skal til for at spælbyggen skal få Norges beste vann i kranene.

Vennlig hilsen Kirsti Welander

4 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
OLA G. DØRUM
OLA G. DØRUM
1 måned siden

Heia for deg Kirsti Welander

PER ASPHAUG
PER ASPHAUG
1 måned siden

Vel talt Kirsti!👍

MOENE JOHN
MOENE JOHN
1 måned siden

Kjempebra Kirsti 👍

JAN TERJE BREDEVEIEN
JAN TERJE BREDEVEIEN
1 måned siden

Flott, Kirsti 👍