Den flomutsatte Ålmabrua setter en stopper for sentrumsutviklingen og den nye brannstasjonen.
Den flomutsatte Ålmabrua setter en stopper for sentrumsutviklingen og den nye brannstasjonen.

Bruproppen i Oppdal sentrum:

Tilbake til start? 

All utvikling i Oppdal stopper opp, skriver Oppdal Høyre i dette innlegget der de påpeker at brua over Ålma i Oppdal sentrum må prioriteres.

Høsten 2019, i budsjettbehandling for Oppdal, foreslo Høyre følgende:

Av hensyn til sikring av sentrum og tilrettelegging for utvikling av Oppdal sentrum innenfor flomsonen, er det viktig å få etablert overordnede sikringstiltak. Ola Setroms veg på den aktuelle strekningen er fylkesveg 6518, og brua er i fylkeskommunens eie. Tiltaket er ikke prioritert av fylkeskommunen, og må prioriteres politisk. Mulig finansiering, spleiselag med fylkeskommune, kommune og næringsliv.

Oppdal kommune avsetter fem millioner som tilskudd til ny bru over Ålma. Ordfører i Oppdal går i dialog med fylkeskommunen om mulig spleiselag for å etablere en nybru.

Forslag med inndekning fikk kun Høyres stemme i formannskapet

Høyre foreslo også dialog med utbyggere i sentrum, eksempelvis SIVA, da utgiftene til flomsikringstiltak ved det nye innovasjonssenteret ville bli dyrere enn å bygge ny bru. Men heller ikke dette fikk noen oppslutning hos lokalpolitikere i Oppdal.

Og hvor står vi nå? All utvikling i Oppdal sentrum stopper opp.

Brannstasjonen kan heller ikke bygges, og vil pådra Oppdal kommune dagmulkter. Oppdal kommune vil bruke fond i mindre viktige saker. Denne saken er kanskje den viktigste.

For Oppdal Høyre
Thorvald Storli og Olav Martin Mellemsæter
2 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
NYBERG ODD
NYBERG ODD
4 dager siden

Er denne saken dramatisert utfra synsinger ?
Hør med Andreas Wahl om det finnes noen andre eksperter å spørre.

Hva med å rive brua når/hvis dette blir et problem, for deretter å bygge ny ?

STORLI RUTH SKASLIEN
STORLI RUTH SKASLIEN
4 dager siden
Svar til  NYBERG ODD

Jeg kan ikke skjønne at vi trenger noe slags opplysning om»morellsteinspytting» i denne saken .Det er etter min mening å latterliggjøre våre krav om en flomsikring og bro over Ålma. Hva med den gamle kirka vår. Og hva med en storbrann i sentrum av bygda vår!