ÉN AVIS FRA NYTTÅR: OPP-redaktør Per Roar Bekken (foran f.v) blir daglig leder i det nye selskapet når OPP og Opdalingen fusjonerer. Hele staben: Morgan Frelsøy (fra venstre mot høyre) OPP, Stein Mellemseter, OPP, Per Ole Aalberg, OPP, Gina Hindseth, OPP, Hilde Rislien, PM Salg AS, Benthe Bråthen Jære, OPP, Laila Reitan, PM Salg AS, Guro Storli Aune, Opdalingen, Jan Inge Flå, Opdalingen, Øyunn Gorset, Opdalingen, Sarah Frelsøy, OPP og Katrine Silseth Naas, Opdalingen. Randi Grete Kalseth-Iversen, OPP, var ikke til stede da bildet ble tatt.
ÉN AVIS FRA NYTTÅR: OPP-redaktør Per Roar Bekken (foran f.v) blir daglig leder i det nye selskapet når OPP og Opdalingen fusjonerer. Hele staben: Morgan Frelsøy (fra venstre mot høyre) OPP, Stein Mellemseter, OPP, Per Ole Aalberg, OPP, Gina Hindseth, OPP, Hilde Rislien, PM Salg AS, Benthe Bråthen Jære, OPP, Laila Reitan, PM Salg AS, Guro Storli Aune, Opdalingen, Jan Inge Flå, Opdalingen, Øyunn Gorset, Opdalingen, Sarah Frelsøy, OPP og Katrine Silseth Naas, Opdalingen. Randi Grete Kalseth-Iversen, OPP, var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: Arvid Storli, Opdalingen

Det blir slutt på 18 års aviskonkurranse ved årsskiftet:

Slår sammen avisene i Oppdal

Polaris Media, som eier Opdalingen, kjøper seg inn i lokalavisa OPP i Oppdal. Resultatet blir én lokalavis i Oppdal fra nyttår etter 18 års aviskonkurranse, opplyser selskapene i en felles pressemelding.

Oppdal har siden 2002 vært ett av få steder i Norge med to lokalaviser i samme utgiverkommune.

OPP utfordret Opdalingen i 2002 og har i alle år vært lokalt eid. På nyåret 2015 kjøpte Polaris Media avisa Opdalingen av Amedia, og fem år senere blir Polaris Media majoritetseier i OPP.

Polaris Media har inngått en avtale med majoritetseierne Ingebrigt Bjerke og Per Roar Bekken i OPP om å kjøpe minimum 51 prosent av aksjene i Mediehuset OPP. De to eier 69,1 prosent av aksjene i det lokale mediehuset.

Alle dagens aksjonærer i Mediehuset OPP vil få tilbud om å selge aksjer til samme pris som Polaris Media betaler de to hovedaksjonærene.

Styret i OPP AS godkjente handelen torsdag og de ansatte i begge selskap ble orientert fredag formiddag.

Dermed går en 18 år lang og tøff aviskonkurranse mot slutten.

Styreleder og hovedaksjonær i OPP, Ingebrigt Bjerke, forteller at de lokale eierne har vært i dialog med Polaris Media helt siden aviskonsernet kjøpte Opdalingen i 2015.

– Vi mener denne høsten er det rette tidspunktet å avslutte en utmattende aviskonkurranse som svekker økonomien i begge selskapene. Ingen av avisene driver bærekraftig i dag, sier Bjerke i en felles pressemelding fra de to selskapene fredag ettermiddag.

KORONAKRISEN

De to avisene har siden midten av mars hatt en betydelig annonsesvikt i kjølvannet av koronakrisen, og Bjerke sier det er usikkert om annonseinntektene vil komme tilbake på samme nivå som før.

Begge avisene har også opplevd fall i papiropplag de siste årene, og det truer økonomien i begge mediehus der 80 prosent av inntektene kommer nettopp fra papiravisa.

Styreleder i Opdalingen AS, og direktør for lokale mediehus i Polaris Media, Henning Johansen, peker på flere årsaker til at handelen skjer nå.

Johansen tror koronapandemien vil bidra til å fremskynde digitaliseringen av norske aviser, og dette vil true økonomien i de to lokalavisene som i stor grad er basert på papiravisa. Begge avisene har hatt fallende papiropplag som igjen vil redusere annonseinntektene som følge av lavere husstandsdekning.

Johansen mener det er andre konkurrenter Opdalingen og OPP må konsentrere seg om enn å slåss mot hverandre i et lite marked.

– Lokale mediehus møter knallsterk konkurranse fra selvbetjente plattformer som Facebook og Google. Begge lokalavisene i Oppdal står foran en kostnadskrevende omstillingsprosess fra papirdrevet til digital virksomhet for å overleve.  Vi står mye sterkere sammen, sier Johansen.

STØRRE FAGMILJØ

Polaris Media eier blant annet Adresseavisen og en rekke lokalaviser i Trøndelag. Den nye avisa i Oppdal vil inngå i et medienettverk som samarbeider både på marked og redaksjonelt, og som sikrer avisene tilgang til profesjonelle fagmiljø.

– Under koronakrisen har vi sett hvor viktig det er med lokale nyheter og at leserne våre setter pris på den jobben vi gjør. Jeg er overbevist om at sammenslåingen vil sikre at Oppdal og Rennebu har ei god lokalavis også i årene framover, sier konstituert ansvarlig redaktør i Opdalingen, Lars Østraat.

De to avisene i Oppdal har de siste fem årene hatt et samlet underskudd på over to millioner kroner, til tross for at begge avisene de samme fem årene har fått 8 millioner kroner i mediestøtte.

– Vi sikrer med dette et robust lokalt mediehus som i enda større grad enn i dag kan drive god lokaljournalistikk. Avisene har i dag hver for seg for liten arbeidsstyrke til å drive tilstrekkelig viktig og relevant undersøkende journalistikk. Den nye sammenslåtte avisa skal bli en viktig samfunnsstemme for folk i fjellregionen i det nye Trøndelag, lover redaktør og daglig leder i OPP, Per Roar Bekken.

Han blir også redaktør og daglig leder i det nye mediehuset som skal dekke kommunene Oppdal og Rennebu som har 9500 innbyggere og Midt-Norges største konsentrasjon av fritidsboliger.

– Vi skal fortsatt utgi en slagkraftig, interessant og viktig papiravis for fastboende i regionen og hyttefolk. I tillegg skal vi bli enda sterkere digitalt enn det de to avisene er hver for seg i dag, sier Bekken. Mediehuset OPP driver også lokalradioen Radio E6 som skal fortsette som før.

POSITIVE TILLITSVALGTE

De ansatte ble orientert om planene fredag. Alle ansatte i de to avisene blir med over i det nye selskapet.

– Vi er begge positive til at redaksjonsmiljøene i OPP og Opdalingen flytter under samme tak, og tror det blir en god løsning både for de ansatte og ikke minst for leserne, sier Morgan Frelsøy og Katrine Silseth Naas, klubbledere i henholdsvis OPP og Opdalingen.

Hva den nye avisa skal hete, og hvor ofte den skal komme ut, vil partene bruke høsten til å finne ut av. Målet er at den nye avisa skal være klar 1. januar 2021.

Fakta om selskapene

Opdalingen ble etablert i 1934. Kjøpt av A-pressen i 1977. I 2015 solgt fra Amedia (tidligere A-pressen) til Polaris Media. Godkjent opplag 2019 var 2029 eksemplarer. Kommer ut to ganger i uka på papir (onsdag og fredag). Omsatte for 8,7 millioner kr i 2019. Resultat på 398 000 kr.

OPP ble etablert i 2002 og har vært eid av lokale aksjonærer siden oppstarten. Forsøkt oppkjøpt av Amedia i 2014, men etter en folkeaksjon benyttet to av gründerne bak avisen forkjøpsretten og har siden eid 69,1 prosent av OPP. Godkjent opplag i 2019 var 2244 eksemplarer. Kommer ut én gang i uka på papir (torsdag). Står også bak lokalradioen Radio E6. Omsatte for 7,9 millioner (inkludert Radio E6) i 2019. Resultat på -100.000 kr i 2019

2 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ROAR ENOKSEN
ROAR ENOKSEN
8 dager siden

Endelig 👍👍👍👍👍👍

HARALD JÆRE
HARALD JÆRE
8 dager siden

Dette var dagens beste nyhet