Arne Rønning
Arne Rønning

Her tar du mye feil, ordfører!

«Nasjonalparkene tilhører Abdulkadr fra Ammerud like mye som Ola fra Drivdalen», skriver MDGs Arne Rønning i dette innlegget som kommenterer ordførerens hjertesukk om lokal verneforvaltning i siste kommunestyremøte.

I kommunestyremøtet i Oppdal 1/10 kom ordføreren med noe han kalte en refleksjon. Utenfor sakslista fremførte han noe jeg heller vil kalle hjertesukk eller ren og skjær Sp-populisme.

Jeg var raskt oppe med hånden, men den eneste som slapp til var gruppeleder fra Ap, som forøvrig ga ordfører uforbeholden ros, før debatten ble avsluttet.

Da var det godt å se at ordførerens innlegg en halvtime senere lå ute som leserinnlegg i lokalavisene, noe som gjør at jeg kan komme med min reaksjon.

Hovedessensen i innlegget til ordfører, var det han følte var manglende hensyntagen til lokale ønsker i forvaltningen av verneområdene.

Selv har jeg som en av de mest aktive brukerne av områdene på Dovrefjell, fulgt debatten tett helt siden skytefeltet på Hjerkinn i 1999 ble besluttet nedlagt og innlemmet i nasjonalparken.

Det har vært en omfattende prosess også for mitt vedkommende. Jeg var vant til å fritt bruke området så lenge jeg tok hensyn til den militære aktiviteten. Mine kunder, leirskoleelevene, kunne fraktes inn hvor som helst i området, selv syklet jeg gjerne en treningstur rundt Ringvegen. Vinterstid kjørte vi buss og privatbiler så langt vi kom innover i fjellet, før skituren startet.

Og slik ville ordførerne i Dovre og Lesja at det fortsatt skulle være. Helt uavhengig av om de kom fra Ap eller Sp.

I første omgang var jeg også der. Kunnskapene og erfaringene mine tilsa ikke annet enn at dette var riktig.

Imidlertid måtte jeg tilpasse meg. Undervisningsoppleggene for leirskolen ble lagt om, det samme ble min egen bruk av området. Noe jeg i dag lever godt med.

Etterhvert fikk jeg bedre kunnskaper. Jeg innså rett og slett at biologene og andre fagpersoner hadde rett. Vi måtte regulere ferdselen og bruken av områdene.

Det blir feil å hevde at vi lokalt er best egnet til å ta vare på områdene. Det er riktig at det er våre områder, men våre i et nasjonalt perspektiv. Nasjonalparkene tilhører Abdulkadr fra Ammerud like mye som Ola fra Drivdalen.

Når ordføreren hevder at det er vern gjennom bruk som skal være prinsippet for forvaltningen, har ikke det noen forankring i vernevedtak, verneformål eller verneforskrift. Vern gjennom bruk er noe som er hentet fra prinsippene for vern av kulturminner for å bli populistisk retorikk fra Senterpartiet. Det er vesentlig forskjell på å forvalte kulturminner og nasjonale verneområder.

Med stor sikkerhet kan jeg si at om vi lokalt hadde hatt full råderett, ville ringvegen fortsatt ligget der. Kanskje det ville blitt restriksjoner på ferdsel med bil, men syklistene ville invadert området. Det var tross alt en av landets fineste sykkelturer før sykling virkelig ble populært.

Det ville garantert vært moskussafarier kombinert med rideturer, om vinteren ville turister blitt fraktet inn med hundespann for oppleve moskus og villrein på nært hold. Protestene mot bestemmelsene fra lokalt hold gjennom prosessen tilsier det. Fantastiske opplevelser, jeg ser den, men uholdbart for dyrelivet i området og med en betydelig terrengslitasje på kjøpet.

Forøvrig var det vel verneområdestyret for Trollheimen og ikke byråkrater hos fylkesmannen som i første omgang sa nei til løypepreparering i Storlidalen/Trollheimen? Et verneområdestyre med myndighet delegert fra Miljødirektoratet?

Middagen på kvelden som ordfører mener flere skulle vært invitert til, var vel først og fremst for dem som hadde utført arbeidet med naturrestaureringen? Kanskje burde verneområdestyret vært tilstede på dagen for å markere at de overtok et nytt område, men på den annen side var vel direktoratet representert ved den formelle overtakelsen.

I kommunestyret vil jeg tro ordfører har stort flertall for sine tanker. Det samme gjelder også i befolkningen. Likevel må opplysningene vi bruker i debatten være korrekte og etterrettelige.

De fleste erkjenner nå klimakrisen og etterhvert også den siste det har kommet fokus på; naturkrisen. Disse to henger nøye sammen. Den delen vi lokalt kan bidra mest i, er naturkrisen. Vi må ta vare på våre arealer av alle slag, være aktive i forvaltningen av verneområdene og slutte å være som Peer Gynt, oss selv nok.

Kanskje kan ikke lenger muligheten til å tjene noen kroner, få noen arbeidsplasser eller få litt tilflytting til kommunen, trumfe livsgrunnlaget til fremtidige generasjoner.

Arne Rønning

MDG

Stemmen til dem som ennå ikke har stemmerett, fremtidige generasjoner og ikke minst dem som aldri får stemmerett; alle andre levende organismer.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
NYBERG ODD
NYBERG ODD
19 dager siden

« Det var tross alt en av landets fineste sykkelturer før sykling virkelig ble populært.»