Her vedtar kommunestyret med 15 mot ti stemmer regulering av skiløype langs Gjevilvassvegen.
Dersom kommunestyret anker løypedommen til Høyesterett kan de få faglig og økonomisk drahjelp fra staten. Her fra en tidligere votering i saken da 15 mot ti representanter stemte for løyperegulering.

Miljødirektoratet varsler støtteanke i løypesaken:

Kan få statlig drahjelp i Høyesterett

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer