Abonnementsvilkår

For OPP-abonnenter gjelder disse kjøps- og abonnementsvilkårene:

Abonnementet dekker papiravis og/eller digitalt abonnement for deg og inntil tre andre i samme husstand, på samme bostedsadresse.

Hvis abonnenten deler bruker-ID og/eller passord med andre, eller på andre måter utnytter OPP sine tjenester, kan avisa stenge abonnenten sin tilgang. Abonnenten vil da miste retten til de produkt og tjenester den har kjøpt tidligere.

Etter angrefristloven kan abonnenten gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter første leveranse.

Abonnementet betales på forhånd og gjelder til det blir sagt opp. Ved oppsigelse løper abonnementet ut den perioden det er betalt for. Manglende betaling blir ikke regnet som oppsigelse. Dersom abonnementet ikke betales etter 1. purring blir avisleveringen stoppet og det sendes faktura for den tid avisa har blitt levert.

Papiravisa kan stoppes midlertidig eller omadresseres, men utløpet forlenges først fom den 15. stoppdagen.

Priser

For bestilling, se gjeldende priser og tilbud.

Prisene gjelder levering av OPP i Norge. Ta kontakt for pris på student- og utenlandsabonnement.
Avisa kan når som helst endre prisen på det løpende abonnementet. Ny pris vil ikke påvirke abonnement som allerede er betalt.

Distribusjon av OPP

Papiravisa kommer ut torsdager. For postsendte aviser må en regne med minimum to dagers postgang, helg regnes ikke med. Abonnenter i Oppdal og Rennebu og store deler av Trøndelag skal ha avisa før helga.

Kunden må selv sørge for at postkassa er tydelig merket med navn i front, i samsvar med navn på abonnementet. Postkassa må være tilgjengelig for levering hele døgnet.

Opphavsrett

Gjelder alt offentliggjort materiale, dvs. tekster, artikler, nyheter, fotografi, grafikk og annet som er tilgjengelig for vising og lesing. Abonnenten kan laste ned og skrive ut materialet til eget bruk. All annen bruk, kopiering, distribusjon eller videresalg av innholdet i OPP er forbudt.