Brukeravtale

1. Brukere av anbudstjenesten til Mediehuset OPP er selv ansvarlig for at de opplysninger som oppgis i anbudet er korrekte og relevante for det arbeidet som ønskes utført.

2. Brukere er selv ansvarlig for at innholdet som publiseres ikke er lovstridig. Mediehuset OPP er ikke ansvarlig for eventuelle brudd på norsk lov som følge av anbudsopplysningene.

3. Mediehuset OPP formidler gjennom anbudstjenesten kontakt mellom brukere og bedrifter som mottar forespørselen. Mediehuset OPP er ingen part i forholdet mellom brukere og bedrift, og har ikke noe ansvar for eventuelle konflikter som måtte oppstå i avtaleforholdet mellom bruker og bedrift.

4. Anbudsopplysningene er ikke bindende kontrakter, og brukeren bør inngå formelle avtaler med den enkelte håndverker før oppdraget utføres. Bedrifter står selv fritt i å svare på anbudsforespørsler.

5. Mediehuset OPP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil som serverbrudd, tekniske svikt eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes.

6. Anbudsforespørselen sendes kun til de som er merket "mer info", da disse er med i denne anbudstjenesten.