Debatt

Innleggsforfatteren foreslår å legge løypa langs kraftlinja (den røde streken) istedet for å ha løype på veien (den blå).

Her bør skiløypa legges

Debatten har rast i mange år rundt skiløypa på Gjevilvassveien. Her fra kommunens møte med grunneierne i september 2018 på Oppdal turisthotell.

Hva er det som får frem det verste i folk?

Kjell Berge er blant annet sanger i mannskoret Oktetten.

Falturilturei på snei

Olav Martin Mellemsæter fikk støtte av Ola Skarsheim og resten av bygningsrådet.

Ansvarsfraskrivelse

Det blir ikke løype i år over Resset på Gjevilvassvegen slik det har vært de siste ti-årene.

Taper 21 millioner årlig

Mange benyttet muligheten til å komme seg ut på ski i Gjevilvassdalen søndag etter at preppingen ble kjent, blant dem Jan Helge Taføt og Bjørg Setrom som har hytte på Langoddsiden. – Vi ble veldig glade da det ble kjørt opp spor på kort varsel og gikk en tur ut til Gjevilvasshytta. Vi ville nyte dagen, for det er usikkert hvor lenge løypa varer, sier Bjørg Setrom til OPP.

Oppdals omdømme svekkes av løypekrangelen, mener Dahle:

Etterlyser politiske strategier

På denne 300 meter lange strekningen ved Toftakersetra langs Gamle Skarvei nekstes tråkkemaskina å kjøre. Det samme gjelder for rundt 100 meter av løypa rundt Raudhovden. Begge traseer er en del av Skienern-løypa, som hytteeier Jan Bolstad foreslår å tråkke på gammelmåten.

Hytteoppdaling ønsker å tromme sammen frivillige:

Vil tråkke løype for Skienern

Dagtoget mellom Trondheim og Oslo kom ikke lenger enn til Oppdal idag.

Rekker vi oppdalinger toget mot fremtiden?

Olav Skjøtskift har satt stolen litt unna rundbordet, og gir beskjed om at han ikke vil stemme med partigruppa i Gjevilvassdal-saken.

– Politisk ledelse må ta grep

Det blir ikke løype i år over Resset på Gjevilvassvegen slik det har vært de siste ti-årene.

Ber politikerne gripe inn i løypestrid:

«Den største taperen her kan bli folket i Oppdal»

Her faller avgjørelsen før jul, forslaget fra Sp får kun 12 stemmer og faller. Thorvald Storli stemte sammen med Sp for å reversere arbeidet med å sikre løype på veien.

Juleønske om løypedebatten i Gjevilvassdalen:

Folk flest er slitne, lei, og lei seg.­

Fra venstre: Sivert Sæteren, Erik Sæther, Frøydis Aalberg Jacobsen, Bjørn Ove Ansnes, Stein Mellemseter, Harald Sundseth, Emily Bakker, Randi Siri Fjærli, Mari Kvarberg Erdal (Nasjonalparken Næringshage), Morten Olsen.

Kritisk til sammensetning av Masterplan-gruppe:

Hvor er grunneierne?

Alliansen mener Høyre tar feil om bærekraftmål:

Misforståelse, Ingvill?

Tillitsvalgte beklager sterkt kutt i forslag til tiltak:

Ber politikerne ta et omsorgsløft

Ingen stemte for Høyres forslag:

Vi må jobbe med bærekraftmålene

«Vi må få slutt på denne dagen»:

Black Friday er skammens dag!

Ingvill Dalseg (H) la frem partiets budsjettforslag i tirsdagens formannskap, og fikk full tilslutning til at kommunen skal jobbe for å få flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en ut i arbeidslivet. Tor Snøve (Ap) til venstre i bildet.

Flere med nedsatt funksjonsevne skal inn i arbeidslivet:

– Vi deltar i dugnaden

Oppdal som destinasjon må oppdateres, mener Dahle:

Slik vinnes kampen om turistene

Kommunestyrerepresentantene fra Høyre i innlegg torsdag:

– Skiløype på veien, eller ikke..

Skjermbilde 2019-11-25 kl. 09.33.23

Ønsker bedre samarbeid om løyper, stier og friluftsinfrastruktur:

- Nødvendig for omdømmet